psat-uk1

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης, ΠΣΑΤ

Hellenic Art Galleries Association

από το | since 1987

 

member of

 

www.psat-art.gr     www.psat-art.com

   info@psat-art.gr     info@psat-art.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΣΑΤ, οργανωτικός φορέας:

Hellenic Art Galleries Association, is organising institution:

 

από το | since 1993

 

International Contemporary Art Fair of Athens

Διεθνής Συνάντηση Αιθουσών Σύγχρονης Τέχνης

www.art-athina.org | www.art-athina.net | www.art-athina.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχείο | archives>

1993>

1994>

1995>

1996>

1997>

1998>

1999>

2000>

2001>

2003>

2004>

2005>

2007>

2008>

2009>

2010>

2011>

2013>

2014>

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1987 - έως σήμερα

οργανωτικός φορέας της art athina

 

Η art athina, σε όλη την πορεία της υπήρξε ένα αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στην καλλιτεχνική  ζωή της χώρας  μας. Η συμβολή της μέχρι σήμερα ήταν σημαντική,   

πλην όμως οι εξελίξεις στα παγκόσμια εικαστικά δρώμενα  κατέστησαν πλέον αναγκαία την αναμόρφωση και μετεξέλιξη της. Με την αλλαγή της συνολικής διάρθρωσης της

art athina, ανοίγουμε μία νέα εποχή όσον αφορά την οργάνωση και το  περιεχόμενό της. Η νέα δομή και η οργανωτική φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, έχουν ως

στόχο να καταστεί ο θεσμός ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο και παράλληλα να αποκτήσει οικονομική και θεσμική αυτάρκεια.

Σκοπός μας είναι, με εξωστρεφείς πρακτικές να απεγκλωβιστούν τα εικαστικά πράγματα του τόπου μας από τον απομονωτισμό και την εσωστρέφεια.

Η art athina δεν περιορίζεται στα όρια μίας απλής έκθεσης-«συνάντηση σύγχρονης τέχνης», αλλά συμπεριλαμβάνει παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες

χαρακτηρίζονται από στοιχεία καινοτομίας, πρωτοπορίας και ουσιαστικού εικαστικού περιεχομένου.

Αυτό συμβάλλει στην πρόοδο των εικαστικών τεχνών μας και κατ' επέκταση του πολιτισμού μας. Κυρίως δε επιδιώκουμε να ενεργοποιήσουμε διαύλους επικοινωνίας και

ζύμωσης του δικού μας περιφερειακού περιβάλλοντος με τα διεθνή εικαστικά κέντρα.

Θα επιθυμούσα κλείνοντας, να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης προς τους συντελεστές της

υλοποίησης του φιλόδοξου αυτού προγράμματος. Ιδιαίτερα όμως, οφείλουμε θερμές ευχαριστίες προς όσους οραματίστηκαν, δούλεψαν, και εδραίωσαν τον ΠΣΑΤ τα

προηγούμενα χρόνια, καθώς επίσης την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης της art athina.

 

Γιάννα Γραμματοπούλου, Αθήνα 2007

 

 

HELLENIC ART GALLERIES ASSOCIATION 1987 -  until today

organising institution of art athina

 

art athina has been throughout its course an incontestable reference point in the artistic life of our country. Its contribution has been significant so far, nevertheless

developments in the international arts scene have now made its reformation and further advancement a sine qua non condition.

With the change employed in the entire structure of Art Athina, we are initiating a new era in terms of its organization and content.

The innovative structure and philosophy of this year's organization aspire to make this institution competitive internationally and enable it to ensure financial as well

as institutional self-reliance.

By adopting transparent practices, our objective is to release local art activities from isolationism and introversion.

The art athina is not limited strictly to the boundaries of a mere art fair-"contemporary art meeting", but it also includes parallel activities and events that are marked

by the aspects of innovation, originality and substantial artistic content. This contributes to the progress of plastic arts and consequently our culture. We mainly seek

to set in motion channels of communication and osmosis between our own local community and international art centers.

To conclude and on behalf of the Board of the Hellenic Art Galleries Association, I wish to express our sincere  thanks to those whose assistance has been

Instrumental to making this ambitious idea come true. However, we would like to address our warmest thanks to those who envisaged, worked and consolidated

Hellenic Art Galleries Association in previous years, and the head of the Ministry of Culture who have been contributors and supporters to art athina.

 

Yianna Grammatopoulou, Athens 2007

 

Ιστορικό του ΠΣΑΤ:

History of Hellenic Art Galleries Association:

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1987 – 2005

 

Κείμενο : Τζούλια Δημακοπούλου

 

Παράρτημα Ι : Μέλη | Διοικητικά Συμβούλια | Οργανωτικές Επιτροπές

Παράρτημα ΙΙ : Ημερίδες | Διαλέξεις | Συμπόσια

Παράρτημα ΙΙΙ : Art Athina | Εκθέσεις | Αφιερώματα

Παράρτημα IV : Μαδρίτη 2004 | Αθήνα 2004 : Σύγχρονη Τέχνη - Περίπατος στις Γκαλερί

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το χρονικό του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης δεν αποτελεί μόνον μέρος της ιστορίας των αιθουσών τέχνης στην Ελλάδα αλλά και μαρτυρία για τις εξελίξεις στον τρόπο και στις δομές υποδοχής της τέχνης από τον φυσικό της αποδέκτη.  Και συγκεκριμένα την κοινωνία των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα.  Εξελίξεις που αφορούν τους διαύλους επικοινωνίας των καλλιτεχνικών προτάσεων με το κράτος, τα ιδρύματα, τους ιδιωτικούς φορείς, το κοινό.

Αρχές του ’60.  Λειτουργούν 3-4 Γκαλερί και έχουν το βάρος της εκπροσώπησης όλου του σύγχρονου εικαστικού δυναμικού της εποχής.  Παρ’ όλο που δεν λειτουργούσε η Πινακοθήκη ή άλλο σχετικό Ίδρυμα, παρουσιάζονται σημαντικές διεθνείς εκθέσεις.  Οι υπάρχουσες τότε γκαλερί επιτυγχάνουν συνεργασίες με συναδέλφους στο εξωτερικό.  Ακολουθεί η χούντα.  Μία μαύρη παρένθεση που μας απομακρύνει από τις διεθνείς εξελίξεις.  Επεκτείνουμε την συνεργασία μας οργανώνοντας κοινές εκθέσεις διαμαρτυρίας, εκθέσεις συμπαράστασης σε τραγικά γεγονότα.

Δεν προτίθεμαι να γράψω την ιστορία των αιθουσών τέχνης.  Παραθέτω μερικά στοιχεία για να σηματοδοτήσω το κλίμα σύμπνοιας και αγαστής συνεργασίας – και με τις γκαλερί που λειτούργησαν στη συνέχεια – γεγονός που μας οδήγησε την δεκαετία του ’80 στην ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στην λειτουργία των αιθουσών τέχνης και γενικότερα στην κινητοποίησή τους για μία πιο δυναμική πολιτική προώθησης της τέχνης.  Μία ομάδα πρωτοβουλίας πρότεινε την Ίδρυση του Συνδέσμου και με την αποδοχή 20 αιθουσών τέχνης απ’ όλη την Ελλάδα, προχώρησε στην διατύπωση του Καταστατικού (Παράρτημα Ι).

Σκοπός ήταν η από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούσαν στην αναβάθμιση του έργου των αιθουσών τέχνης για πιο αποτελεσματική παρέμβαση στην ανάδειξη και προώθηση του εικαστικού δυναμικού που εκπροσωπούσαν.

Τα ιδρυτικά μέλη καθόρισαν τους σκοπούς έτσι ώστε να καλύπτεται ο διττός ρόλος των αιθουσών τέχνης.  Η διακίνηση των έργων τέχνης με προδιαγραφές διαφάνειας και συγχρόνως η προώθηση – ανάδειξη του έργου των σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών μέσα από συντονισμένες προσπάθειες των Γκαλερί.

Η πρώτη τριετία του ΠΣΑΤ ήταν καθοριστική.  Οι «συναντήσεις» δεν είχαν τον τυπικό χαρακτήρα Γενικών Συνελεύσεων ή Διοικητικών Συμβουλίων.  Ήταν συχνές και έπαιρνε μέρος η πλειοψηφία των μελών.  Διαμορφώθηκαν έτσι, μετά από πολλές συζητήσεις, κοινές απόψεις, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες, χαράχτηκαν βασικά οι γενικές κατευθύνσεις των δράσεων που ακολούθησαν.  Προτεραιότητα δόθηκε αρχικά στην διατύπωση αιτημάτων προς τα αρμόδια Υπουργεία για προβλήματα που δυσχέραιναν τον τρόπο λειτουργίας των αιθουσών τέχνης, τόσο στην καθαρά επαγγελματική πλευρά όσο και στην πολιτική για την ενίσχυση της προβολής εντός και εκτός συνόρων της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Στην πρώτη περίπτωση τα θέματα ήταν κυρίως φορολογικά μετά την κατάταξη των έργων τέχνης σε ΦΠΑ 18% που, μετά από παρεμβάσεις μας, έγινε για την πρώτη πώληση 18%.  Στη δεύτερη περίπτωση ζητήσαμε την ενίσχυση της προβολής πρωτοπαρουσιαζόμενων καλλιτεχνών.  Την εν μέρει ενίσχυση των αιθουσών τέχνης την περίπτωση συμμετοχής τους σε διεθνείς φουάρ, όπως εφαρμόζονταν από άλλα κράτη που θεωρούσαν την παρουσία τους αναγκαία για την προβολή του καλλιτεχνικού τους δυναμικού.  Παρ’ όλες τις προσπάθειες αυτά τα αιτήματα δεν έγιναν μέχρι σήμερα αποδεκτά.

Το 1988 ο Σύνδεσμος γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αιθουσών Τέχνης (FEAGA) και έκτοτε συμμετέχει στις συνελεύσεις και τις αποφάσεις για διάφορα θέματα που αφορούν κυρίως την λειτουργία των αιθουσών τέχνης σε σχέση με τις κοινοτικές οδηγίες.  Συνέταξε επίσης ένα κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις των Γκαλερί μεταξύ τους και με τους καλλιτέχνες.  Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας συζητήθηκε σε Γενική Συνέλευση και με ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα ψηφίστηκε το 1994.  Αυτός ο διάλογος με τους Ευρωπαίους συναδέλφους, μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε τα κοινά προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου.

Σ’ αυτή την πρώτη φάση του καθορισμού στόχων και προτεραιοτήτων, μας απασχόλησε ποια θα μπορούσε να ήταν η παρέμβασή μας για να ανατραπεί ένα κλίμα στατικότητας που χαρακτήριζε την εικαστική πραγματικότητα.  Κοινή απόφαση ήταν ότι έπρεπε να οργανώσουμε μία συλλογική έκθεση για να προβάλλουμε και να αναδείξουμε το έργο των καλλιτεχνών που εκπροσωπούμε. Να έρθουμε σε επαφή με ένα ευρύτερο κοινό.  Να δημιουργήσουμε ένα θεσμό που θα βοηθούσε σε διάφορα επίπεδα την δημιουργική διαδικασία.  Να ενισχύσουμε την αυτογνωσία.  Να δημιουργήσουμε συνθήκες διαλόγου για τους καλλιτέχνες, όπως και για αίθουσες τέχνης, με ξένους συναδέλφους.  Ειδικότερα να ενισχύσουμε την διαφάνεια στην διακίνηση.  Την συνειδητοποίηση των Γκαλερί για τον ρόλο μας στην αλυσίδα προώθησης της τέχνης.  Αν λάβουμε δε υπ’ όψη μας τα θέματα που μας απασχολούσαν, η προσπάθειά μας ήταν να αντιμετωπίσουμε δημιουργώντας έναν θεσμό πολυεπίπεδο για την ανάδειξη της ελληνικής τέχνης εντός και εκτός των συνόρων.  Ένα θεσμό με μακροπρόθεσμους στόχους.  Ο οργανωτικός ιστός των φουάρ, που είχε χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες, ήταν το σχήμα που υιοθέτησε η ελληνική φουάρ ενισχύοντας την πολιτιστική παράμετρο, ξεκινώντας έναν διάλογο επικοινωνίας με την ευρύτερη εικαστική κοινότητα.

Με αυτό το σκεπτικό η ίδρυση της Art Athina – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης, μπαίνει στο στάδιο εφαρμογής.  Παράλληλα οργανώνονται : συμπόσια, διαλέξεις και ημερίδες για θέματα που η αντιμετώπισή τους απαιτούσε διάλογο – κατάθεση προτάσεων που να απορρέουν από κοινό προβληματισμό του εικαστικού χώρου (Παράρτημα ΙΙ).

 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Από το 1990 ξεκινάει η διερεύνηση των δυνατοτήτων για την διοργάνωση της ελληνικής φουάρ.  Το θέμα του χώρου που θα  μπορούσε να φιλοξενήσει μία τόσο φιλόδοξη για την εποχή διοργάνωση, έμοιαζε αξεπέραστο.  Το 1992 ο συλλέκτης Δ. Ιωαννίδης μας παραχωρεί αφιλοκερδώς το χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου στην Κηφισιά. 

Εκείνη η πρώτη Αθηναϊκή φουάρ του 1993 – με υπότιτλο «Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης» - έδωσε με καθαρότητα το στίγμα των προθέσεων των διοργανωτών της (Παράρτημα ΙΙΙ).

Με κεντρικό πυρήνα 18 ελληνικές αίθουσες τέχνης, πλαισιώθηκε με :

Αφιέρωμα στον γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλο

Έργο in situ στην είσοδο από τον Βλάση Κανιάρη

Αφιέρωμα : Η φωτογραφία στον εικαστικό χώρο

Ημερίδα με θέμα : «Η αναδιάρθρωση της σχέσης Μητρόπολη – Περιφέρεια στο χώρο της τέχνης», στην οποία συνομιλητές ήταν έγκριτοι ιστορικοί και θεωρητικοί τέχνης από διάφορες χώρες.

Διαλέξεις, ημερίδες και συμπόσια ακολούθησαν.  Άλλοτε στο πλαίσιο της Art Athina και άλλοτε ανεξάρτητα, για θέματα που αφορούσαν τις δομές και τις προοπτικές της ελληνικής καλλιτεχνικής κοινότητας (Παράρτημα ΙΙ).

Η Art Athina συνέχιζε την πορεία της, διευρύνοντας τις ελληνικές και ξένες συμμετοχές, τοποθετώντας έτσι και την Αθήνα στις πόλεις με δυναμική παρουσία στην τέχνη και πέτυχε με σωστή διοργάνωση να θεωρείται – παρ’ όλο το μικρό της μέγεθος – μία αξιόλογη φουάρ.  Ο στόχος της ενίσχυσης της φυσιογνωμίας μας στο εξωτερικό οφειλόταν στα αφιερώματα που κάθε χρόνο παρουσιάζονταν στο πλαίσιό της και αφορούσαν την σύγχρονη τέχνη μιας ευρωπαϊκής χώρας.  Γεγονός που βοήθησε στην συμμετοχή Γκαλερί απ’ αυτές τις χώρες στην κεντρική έκθεση.  Δόθηκε επίσης η δυνατότητα στους επισκέπτες να επικοινωνήσουν με τις εικαστικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Ενίσχυσε τον διάλογο, ήταν και παραμένει μία πρόκληση για τους καλλιτέχνες μας (Παράρτημα ΙΙΙ).

Σκοπός μας ήταν η ανταποδοτικότητα αυτών των αφιερωμάτων.  Ανάλογη δηλαδή παρουσία ελληνικών εκθέσεων σ’ αυτές τις χώρες.  Θα μπορούσε, σε αρκετές περιπτώσεις να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αν οι οικονομικές μας δυνατότητες το επέτρεπαν.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο ήταν η συνεργασία με την Μαρία Παναγίδου.  Από το 1994 ανέλαβε τον συντονισμό και την οργάνωση των εκδηλώσεων του Συνδέσμου δημιουργώντας ένα γραφείο που μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μιας μεγάλης εικαστικής διοργάνωσης.  Τα πρώτα χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια με την βοήθεια και άλλων μελών συγκροτήθηκε μία Οργανωτική Επιτροπή υπεύθυνη για τις αποφάσεις και συνεργαζόμενη με την Μαρία Παναγίδου για την υλοποίηση.  Από το 2000, με τη διεύρυνση της Art Athina, αποφασίστηκε σε Γενική Συνέλευση ότι ένας άλλος οργανωτής με την κατάλληλη δομή και διευθυντικά προσόντα, έπρεπε να αναλάβει την πραγματοποίηση της φουάρ.  Μετά από διερεύνηση ανατέθηκε η Διεύθυνση, ο συντονισμός και η οργάνωση στην εταιρεία Μαρία Παναγίδου artproductions – που εν τω μεταξύ είχε εξελιχθεί ως η πλέον έγκυρη εταιρεία για εικαστικές εκδηλώσεις.  Η Οργανωτική Επιτροπή διατήρησε τα δικαιώματά της για την χάραξη της γενικής πολιτικής του θεσμού και για τον έλεγχο της υλοποίησης.  Η δυνατότητα προβολής της σύγχρονης ελληνικής τέχνης σε διεθνή διοργάνωση μας δόθηκε με την πρόσκληση της φουάρ ARCO να εντάξει για το 2004 την Ελλάδα στο πρόγραμμα «αφιέρωμα» που κάθε χρόνο αναφέρεται στην σύγχρονη τέχνη μιας προσκεκλημένης χώρας.  Το ΥΠ.ΠΟ. και η Πολιτιστική Ολυμπιάδα ανέλαβαν την χρηματοδότηση και ανέθεσαν τον ΠΣΑΤ τον συντονισμό και την οργάνωση των εκθέσεων που φιλοξενήθηκαν στην Μαδρίτη, επιλέγοντας δύο επιτρόπους και δύο επιμελητές για τις θεωρητικές επιλογές.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η διεθνώς ενδεδειγμένη.  Η αμφισβήτηση όμως των αποφάσεων των επιτρόπων δημιούργησε ρήγμα στις σχέσεις των μελών του Συνδέσμου, και παρ’ όλη την επιτυχία της παρουσίας της ελληνικής τέχνης στο διεθνές κοινό, στο εσωτερικό οι γνώμες διχάστηκαν (Παράρτημα IV).

Η δυσκολία αυτών των διοργανώσεων, που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν μέσα στα στενά πλαίσια γραφειοκρατικών διαδικασιών, είναι η ανάληψη των ευθυνών, το προσωπικό «ρίσκο» που αναγκαστικά παίρνουν οι υπεύθυνοι για να υλοποιήσουν ένα τόσο πολυεπίπεδο έργο. 

Ο ΠΣΑΤ είναι ένας ολιγομελής σύλλογος.  Δεν υπερβαίνει τα 33-35  μέλη, παρ’ όλο που την τελευταία δεκαετία πολλές καινούργιες αίθουσες τέχνης ιδρύθηκαν ενώ άλλες διέκοψαν την λειτουργία τους.  Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η αγορά τέχνης στη χώρα μας δεν μπορεί να στηρίξει περισσότερες γκαλερί.  Η αύξηση όμως του κόσμου που επισκέπτεται την Art Athina είναι μία ένδειξη του ενδιαφέροντος ενός νεώτερου κοινού.  Η δε εμπορική κίνηση της πρόσφατης Art Athina απέδειξε ότι μεσοπρόθεσμα οι στόχοι επιτυγχάνονται.  Οι πωλήσεις αυξήθηκαν ενώ παράλληλα το πρόγραμμα φιλοξενίας ξένων συλλεκτικών άρχισε να λειτουργεί υπέρ των ελληνικών αιθουσών τέχνης.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η συνεισφορά των αιθουσών τέχνης υπήρξε αποφασιστική στις ραγδαίες εξελίξεις του εικαστικού τοπίου των δύο τελευταίων δεκαετιών.  Οι δράσει του Συνδέσμου συνέλαβαν την αναβάθμιση του εικαστικού γίγνεσθαι, στις σχέσεις του με την κοινωνία, στην διαφάνεια του ρόλου των αιθουσών τέχνης.  Ασφαλώς, δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα και οι μεταξύ τους σχέσεις πέρασαν από κρίσεις – μικρές ή μεγαλύτερες.

Όλα αυτά τα χρόνια όμως, ακόμα και όταν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σε επί μέρους ζητήματα, τα μέλη στήριξαν με την ψήφο τους τις αποφάσεις των εκλεγμένων τους οργάνων, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι συγκεκριμένες δράσεις υπηρετούσαν τους βασικούς σκοπούς του Συνδέσμου.

Για να πραγματοποιηθούν αυτά που αναφέρονται στα παραρτήματα χρειάστηκαν  ατελείωτες ώρες δουλειάς που προσέφεραν όλοι αφιλοκερδώς.

Οι δραστηριότητες αυτών των χρόνων δημιούργησαν καινούργια δεδομένα στην προώθηση και αποδοχή της τέχνης και ότι και αν ήταν αυτό που κατακτήθηκε άξιζε το βάρος των ευθυνών που επωμισθήκαμε.  Ανέλαβα την καταγραφή αυτής της πορείας, έχοντας ζήσει όλη την ιστορία του ΠΣΑΤ.  Πέρασαν 18 χρόνια.  Ο Σύνδεσμος απέδειξε ότι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να καθιερώσουν θεσμούς με ευνοϊκές συνέπειες στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

 

Τζούλια Δημακοπούλου

Ιούνιος 2005

 

Σημ. : Περισσότερες πληροφορίες όπως ονόματα καλλιτεχνών που συμμετείχαν σε εκθέσεις, συμπεράσματα και πρακτικά συμποσίων κλπ., μπορείτε να τα αναζητήσετε στα αρχεία του ΠΣΑΤ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ιδρυτικά μέλη

 

Γκιόκη Εύα  «Νταντά» | Γραμματικόπουλος Δημήτρης «Επίπεδα» | Γρηγοράκης Νίκος «Υάκινθος» | Δεληγιαννάκη Ελβίρα «Αίθουσα Τέχνης» Ηράκλειο | Δημακοπούλου Τζούλια «Νέες Μορφές» | Ζουμπουλάκη Πέγκυ «Ζουμπουλάκη» | Λαμπάκη Μαρία Γκαλερί «3» | Λιακοπούλου Μαριλένα «Αίθουσα Τέχνης Αθηνών» | Κανακάκη Μαρία «7 Ζαλοκώστα» | Κρεωνίδης Γιάννης «Κρεωνίδης» | Μπακογιώργος Θανάσης «Πανσέληνος» Θεσσαλονίκη | Μπαχαριάν Ασαντούρ «Ώρα» | Πανταζίδης Δημήτρης «Γκαλερί F» | Παντελίδου Μαρτίν «Άρτιο» | Πετσάλης Διομήδης «Τρίτο Μάτι» | Σταυρακάκης Κώστας «Γκαλερί Σταυρακάκη» Ηράκλειο | Σερέζη Φρανσελίνα «Αργώ» | Τόλης Γεράσιμος «Ειρμός» Θεσσαλονίκη | Φραντζεσκάκης Φραντζής «Ζυγός» |Ψαρρού Ζωή «Χρυσόθεμις» 

 

Νέα μέλη

1988 Μαρία Δημητριάδη (Μέδουσα), Αγγελική Κλαυδιανού (Άνεμος), Αγγελική Χρυσικού (Εποχές), Γιώργος Καρτάλος (Αγκάθι) 1989 Μάρω Λάγια (Ζ.Μ. Θεσσαλονίκη), Μίρκα Άντζελ (Πλειάδες) 1991 Μάνος Παυλίδης (Δεσμός), Παντελής Αραπίνης (Α.Δ.), Μαρίνα Ηλιάδη (Bernier), Ιλεάνα Τούντα (Κέντρο Τέχνης Ιλεάνα Τούντα), Αντωνία Δημητρακοπούλου (Αστρολάβος), Αριστείδης Γιαγιάννος (Titanium) 1993 Γιάννα Γραμματοπούλου (Έκφραση), Αγγελική Αντωνοπούλου (Επίκεντρο), Ελένη Κορωναίου (Ελένη Κορωναίου Gallery), Ζήνα Αθανασιάδου (Ζήνα Αθανασιάδου Art Gallery Θεσσαλονίκη),  1994 Μάχη και Κατερίνα Πεσμαζόγλου (Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη), Μαρία Παπαδοπούλου (Μαρία Παπαδοπούλου) 1995 Δέσποινα Περτσαλάκη (Αριάδνη, Ηράκλειο), Ειρήνη Σιβροπούλου (Αμυμώνη, Ιωάννινα) 1996 Ελένη Κουγέα (Astra), Όλγα Γεωργαντέα (Γεωργαντέα), Πέτρος Παπασαραντόπουλος (Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη) 1997 Έλσα και Κάλια Αϊδίνη (Γκαλερί της Έρσης), Κώστας Παπασπύρου (Πρίσμα, Λειβαδιά), Παντελής Τσάτσης (Artforum, Θεσσαλονίκη), Λόλα Νικολάου (Λόλα Νικολάου, Θεσσαλονίκη) 2002 Αρσέν και Ρουπέν Καλφαγιάν (Kalfayan Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 2004 Κωνσταντίνος Καραντινός (Artower Agora), Γιάννης Καρτέρης (Περιτεχνών)

 

Διοικητικά Συμβούλια

1987-1990. Ομάδα πρωτοβουλίας/ Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή 1ο Διοικητικό Συμβούλιο

Τζούλια Δημακοπούλου, Πέγκυ Ζουμπουλάκη, Μαριλένα Λιακοπούλου, Ασαντούρ Μπαχαριάν, Νίκος Πετσάλης, Νίτσα Φραντζεσκάκη.

1990-1993. Πρόεδρος Τζούλια Δημακοπούλου, Αντιπρόεδρος Μαριλένα Λιακοπούλου, Γεν. Γραμματέας Νίτσα Φραντζεσκάκη, Ταμίας Νίκος Πετσάλης, μέλος Πέγκυ Ζουμπουλάκη, Αναπληρωματικά μέλη Μαρία Λαμπάκη, Μανώλης Κανακάκις.

1993-1996.  Πρόεδρος Τζούλια Δημακοπούλου, Αντιπρόεδρος Ιλεάνα Τούντα, Γεν. Γραμματέας Έπη Παυλίδου, Ταμίας Μανώλης Κανακάκις, Μέλος Παντελής Αραπίνης.  Αναπληρωματικά μέλη : Γιώργος Καρτάλος, Μάρω Λάγια.

1996-1999.  Πρόεδρος Τζούλια Δημακοπούλου, Αντιπρόεδρος Ιλεάνα Τούντα, Γεν. Γραμματέας Ελένη Κορωναίου, Ταμίας Μανώλης Κανακάκις, μέλος Μάρω Λάγια, αναπληρωματικό μέλος Γιώργος Καρτάλος.

1999-2005.  Πρόεδρος Τζούλια Δημακοπούλου, Αντιπρόεδρος Ιλεάνα Τούντα, Γεν. Γραμματέας Ελένη Κορωναίου, Ταμίας Μανώλης Κανακάκις, υπεύθυνος εκδηλώσεων Γιώργος Καρτάλος

2005-2008.  Πρόεδρος Γιάννα Γραμματοπούλου, Γραμματέας Αρσεν Καλφαγιάν, Ταμίας Παντελής Τσάτσης, Μέλη Μαρία Δημητριάδη & Γιώργος Καρτάλος

2008-2011.  Πρόεδρος Γιάννα Γραμματοπούλου, Αντιπρόεδρος Γιώργος Καρτάλος, Γραμματέας Αρσεν Καλφαγιάν, Ταμίας Παντελής Τσάτσης, Μέλος Λοραίνη Αλιμαντίρη

2011-2014.  Πρόεδρος Γιάννα Γραμματοπούλου, Αντιπρόεδρος Γιώργος Καρτάλος, Γραμματέας Αρσεν Καλφαγιάν, Ταμίας Παντελής Τσάτσης, Μέλος Μαρία Δημητριάδη

 

Ελεγκτική Επιτροπή

1999-2002.   Όλγα Γεωργαντέα, Ελένη Κουγέα, Γεράσιμος Τόλης.

2002-2005.  Ελένη Κουγέα, Φρανσελίνα Σερέζη, Γεράσιμος Τόλης.

 

Οργανωτική Επιτροπή

1992.  Διερεύνηση/ Οργάνωση Art Athina.

Οικονομοτεχνική : Μανώλης Κανακάκις, Αντωνία Δημητρακοπούλου, Γιάννης Κρεωνίδης, Μαρία Λαμπάκη.

Δημόσιες Σχέσεις/ Εξωτερικό : Ιλεάνα Τούντα, Παντελής Αραπίνης, Έπη Παυλίδου.

1993-1995.  Τζούλια Δημακοπούλου, Ιλεάνα Τούντα, Έπη Παυλίδου, Μανώλης Κανακάκις, Μάρω Λάγια, Γιώργος Καρτάλος.

1996.  Τζούλια Δημακοπούλου, Ιλεάνα Τούντα, Έπη Παυλίδου, Μανώλης Κανακάκις, Μάρω Λάγια, Γιώργος Καρτάλος, Ελένη Κορωναίου.

1997-1998.  Τζούλια Δημακοπούλου, Ιλεάνα Τούντα, Έπη Παυλίδου, Μανώλης Κανακάκις, Μάρω Λάγια, Γιώργος Καρτάλος, Ελένη Κορωναίου, Giorgio Persano, Denise Rene.

1999.  Ιλεάνα Τούντα, Ελένη Κορωναίου, Μανώλης Κανακάκις, Γιώργος Καρτάλος, Παντελής Αραπίνης, Αγγελική Αντωνοπούλου, Ελένη Κυπραίου, Giorgio Persano, Denise Rene.

2000-2001.  Ιλεάνα Τούντα, Ελένη Κορωναίου, Μανώλης Κανακάκις, Γιώργος Καρτάλος, Παντελής Αραπίνης, Αγγελική Αντωνοπούλου, Ελένη Κυπραίου, Μαρία Παναγίδου, Giorgio Persano, Denise Rene, Anthony Reynolds, Georges-Philippe Vallois.

2003-2004.  Ιλεάνα Τούντα, Ελένη Κορωναίου, Μανώλης Κανακάκις, Γιώργος Καρτάλος, Παντελής Αραπίνης, Αγγελική Αντωνοπούλου, Μαρία Παναγίδου, Giorgio Persano, Denise Rene, Anthony Reynolds, Georges-Philippe Vallois.

2005.  Ιλεάνα Τούντα, Ελένη Κορωναίου, Μανώλης Κανακάκις,  Γιώργος Καρτάλος, Παντελής Αραπίνης, Αγγελική Αντωνοπούλου,  Giorgio Persano, Anthony Reynolds, Georges-Philippe Vallois.

2007.  Μιχάλης Αργυρού, Μαρία Δημητριάδη, Αρσεν Καλφαγιάν, Γιώργος Καρτάλος, Χρήστος Σαββίδης, Παντελής Τσάτσης, Marta Moriarty, Alexander Rytov

2008.  Μιχάλης Αργυρού, Isabella Bortolozzi, Bettina Busse, Μαρία Δημητριάδη, Αρσεν Καλφαγιάν, Γιώργος Καρτάλος, Χρήστος Σαββίδης, Παντελής Τσάτσης

2009. Paolo Colombo (Art Advisor, Istanbul Modern), Wilfried Cooreman (Συλλέκτης, Βέλγιο), Agnes Fierobe (Διευθύντρια της Marian Goodman Gallery, Παρίσι), Enrique Juncosa (Διευθυντής του Irish Museum of Modern Art, Δουβλίνο),  Mercedes Vilardell (Συλλέκτρια, Ισπανία).

2010. Paolo Colombo (Art Advisor, Istanbul Modern), Wilfried Cooreman (Συλλέκτης, Βέλγιο), Agnes Fierobe (Διευθύντρια της Marian Goodman Gallery, Παρίσι), Enrique Juncosa (Διευθυντής του Irish Museum of Modern Art, Δουβλίνο), Mercedes Vilardell (Συλλέκτρια, Ισπανία)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

1993 Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας 22 Μαΐου 1993

«Η αναδιάρθρωση της σχέσης Μητρόπολη-Περιφέρεια στο χώρο της τέχνης» Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Ομιλητές : Michael Abadie Ιστορικός και Κριτικός Τέχνης | Τζούλια Δημακοπούλου Πρόεδρος του ΠΣΑΤ | Lucrezia de Domizio Durini Μελετητής του έργου του Joseph Beuys, εκδότρια περιοδικού Τέχνης, συγγραφέας | Isabelle de Bray Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων της FIAC-SAGA |Otto Hahn Κριτικός Τέχνης | Χρήστος Ιωακειμίδης Κριτικός τέχνης και επιμελητής διεθνών εκθέσεων | Helena Kontova Κριτικός Τέχνης – Διευθύντρια Σύνταξης του Flash Art | Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα Καθηγήτρια Ιστορικός Τέχνης Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης | Νίκη Λοϊζίδη Αναπλ. Καθηγήτρια – Ιστορικός Τέχνης | Maurizio Mazzotti Διευθυντής της Arte Fiera di Bologna | Giuliano Serafini Κριτικός Τέχνης | Κωνσταντίνος Τσουκαλάς Καθηγητής, Κοινωνιολόγος | Peter Weiermair Καθηγητής – Διευθυντής της Kunstverein Φρανκφούρτης, Πρόεδρος ΙΚΤ  | Andrew Weatley Υπεύθυνος του τμήματος Εικαστικών του Arts Council της Μεγάλης Βρετανίας

23 Μαΐου 1993 (σε συνεργασία με την Πρόταση Ρόδος Τόπος Τέχνης)

«Η εκ-κεντρικότητα της τέχνης και η κεντρικότητα των θεσμών».

Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Ομιλητές : Δημήτρης Αληθεινός Καλλιτέχνης | Getulio Alviani Καλλιτέχνης, Καθηγητής και Θεωρητικός | Παντελής Αραπίνης Γκαλερί Α.Δ. | Jacqueline Burckhardt Εκδότρια του περιοδικού Partkett | Maurizio de Caro Αρχιτέκτων | Θεόδωρος Γεωργίου Φιλόσοφος | Lucrezia de Domizio Durini Μελετητής του έργου του Joseph Beuyes, εκδότρια περιοδικών Τέχνης, συγγραφέας | Cherif Defraoui Καλλιτέχνης | Ντένης Ζαχαρόπουλος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βιέννης, Υποδιευθυντής της Documenta IX, Διευθυντής του Κέντρου Τέχνης Le Domaine De Kerquehennec

Joseph Miguel Garcia Διευθυντής του Μουσείου Santa Monica της Βαρκελώνης | Σάββας Κονταράτος Αρχιτέκτων, Καθηγητής ΑΣΚΤ  | Glenn Van Looy Ιστορικός Τέχνης, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων | Δημήτρης Παλαιοκρασάς Θεωρητικός τέχνης, καλλιτεχνικός σύμβουλος της Middland Bank στην Ελλάδα | Perejaume Καλλιτέχνης | Έφη Στρούζα Ιστορικός και κριτικός τέχνης | Δημήτρης Φατούρος Αρχιτέκτων, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1994 Συμπόσιο

19 και 20 Μαρτίου 1994

«Η Σύγχρονη Τέχνη στην Ελλάδα.  Διαπιστώσεις – Προβλήματα  - Προοπτικές»

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Οργανωτική Επιτροπή : Ελένη Βακαλό (κριτικός), Ιλεάνα Τούντα (μέλος Δ.Σ. του  ΠΣΑΤ), Παντελής Αραπίνης (μέλος Δ.Σ. του ΠΣΑΤ), Έπη Παυλίδου (μέλος Δ.Σ. του ΠΣΑΤ), Βάσια Γεωργίου (Υπουργείο Πολιτισμού), Καλλιόπη Σαρανταένα (Υπουργείο Πολιτισμού). 

Σάββατο 19 Μαρτίου 1994

Ομιλητές : Ελένη Βακαλό Κριτικός Τέχνης, ιστορικός | Ντένης Ζαχαρόπουλος Καθηγητής ιστορίας της τέχνης | Θόδωρος Καλλιτέχνης | Χρήστος Ιωακειμίδης Κριτικός τέχνης, επιμελητής διεθνών εκθέσεων | Χάρης Καμπουρίδης Ιστορικός τέχνης, τεχνο-κριτικός | Άρτεμις Καρδουλάκη Εκδότης της εφημερίδας Τα Νέα της Τέχνης | Γιώργος Λάππας Καλλιτέχνης | Μαρία Μαραγκού Κριτικός τέχνης | Μαίρη Μιχαηλίδου Δ/ντρια Υπ. Πολιτισμού | Αντώνης Μπουλούντζας Εκδότης εικαστικού

Γρηγόρης Παπαδημητρίου Συλλέκτης | Τάσος Παυλόπουλος Καλλιτέχνης | Παύλος Καλλιτέχνης | Δημήτρης Πιερίδης Συλλέκτης | Ζαχαρίας Πορταλάκης Συλλέκτης | Έφη Στρούζα Ιστορικός Τέχνης | Αθηνά Σχινά Ιστορικός Τέχνης | Γιώργος Τζιρτζιλάκης Αρχιτέκτων

Κυριακή 20 Μαρτίου 1994

Ομιλητές : Αιμιλία Γερουλάνου Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων | Πρόδρομος Εμφιετζόγλου Συλλέκτης | Δάκης Ιωάννου Συλλέκτης | Άννα Καφέτση Ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης | Νίκος Κεσσανλής Καλλιτέχνης | Κατερίνα Κοσκινά Ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων | Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα Καθηγήτρια Ιστορικός Τέχνης Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης | Θάνος Μικρούτσικος Υπουργός Πολιτισμού | Λήδα Παπακωνσταντίνου Καλλιτέχνης | Ξανθίππη Χόιπελ Πρόεδρος Δ.Σ. Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

1994 Διάλεξη

Achille Bonito – Oliva : «Σκέψεις για τη Σύγχρονη Τέχνη» Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών 

1996 Συμπόσιο

3 και 4 Μαΐου 1996

«Δημόσιες και Ιδιωτικές Συλλογές Σύγχρονης Τέχνης.  Θεσμοί και κίνητρα ανάπτυξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας»

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Παρασκευή 3 Μαΐου 1996

Ομιλητές : Τατιάνα Αβέρωφ – Ιωάννου Πρόεδρος Πινακοθήκης Μετσόβου | Χάρης Αντωνίου Συλλέκτης | Κατερίνα Γρέγου Ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων | Άγγελος  Δεληβοριάς Αρχαιολόγος, Δ/ντής Μουσείου Μπενάκη | Θόδωρος Καλλιτέχνης | Δάκης Ιωάννου Συλλέκτης | Εμμανουήλ Μαυρομμάτης Ιστορικός Τέχνης | Χρόνης Μπότσογλου Καλλιτέχνης | Δημήτρης Παλαιοκρασάς Σύμβουλος τέχνης | Γρηγόρης Παπαδημητρίου Συλλέκτης | Μάνος Παυλίδης Σύμβουλος επικοινωνίας | Ζαχαρίας Πορταλάκης Συλλέκτης

Σάββατο 4 Μαΐου 1996

Ομιλητές : Βάσια Γεωργίου Υπεύθυνη εικαστικών Υπουργείου Πολιτισμού | Χαράλαμπος Δαραδήμος Καλλιτέχνης κπρόσωπος ΕΕΤΕ | Τζούλια Δημακοπούλου Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΣΑ| Νίκος Δασκαλοθανάσης Ιστορικός τέχνης | Κατερίνα Κοσκινά Ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων | Εμμανουήλ Μαυρομμάτης Ιστορικός  τέχνης | Άννα Μητροπούλου Νομικός

1999 Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας

22 Οκτωβρίου 1999

«Η θέση της Ελλάδος στον εικαστικό χάρτη της Ευρώπης»

Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Συντονιστής : Χρήστος Ιωακειμίδης, Επιμελητής Διεθνών Εκθέσεων

Ομιλητές : Veit Loers – Διευθυντής του Stadisches Museum Abteitberg Monchengladbach | Μαρία Μαραγκού, Διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας Ρεθύμνης | Δημήτρης Φατούρος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και Margarita Veiga, Διευθύντρια του Centro Cultural de Belem στη Λισσαβόνα. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

art athina – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

 

since 1993 participated countries:

Greece, Spain, Germany, Italy, Belgium, France, UK, Cyprus, The Netherlands, Austria, Turkey, Mexico, USA, Sweden, Israel, Switzerland, Albania, Russian Federation, Denmark, Bulgaria, Bahrain, Egypt, & Norway

 

        

 

        

 

>Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

>Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο, Ελληνικό

>Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα

 

>Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Φαλήρου

 

 

 

 

§          1993

§          Οργάνωση – Παραγωγή: ΠΣΑΤ

             1993

art athina 1 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης  24-30 Μαΐου 1993 – Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος | Συμμετοχή δεκαοκτώ (18) ελληνικών αιθουσών τέχνης | Ειδικό τμήμα εντύπων και εκδόσεων τέχνης  | Έκθεση – αφιέρωμα : : «Η φωτογραφία στον εικαστικό χώρο» | Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζογγολόπουλο | Έργο in situ στον Βλάση Κανιάρη

§          1994-2000

§          Οργάνωση – Παραγωγή: ΠΣΑΤ

§          Οργανωτική επιμέλεια – Συντονισμός : Μαρία Παναγίδου

1994

art athina 2 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης 10-15 Μαΐου 1994 – Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχής εικοσιεννέα (29) αιθουσών τέχνης, από την Ελλάδα, την Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. 

Έκθεση – αφιέρωμα : «Κύπρος 1960-1994 : Σύγχρονες αναζητήσεις»  Επιμέλεια : Έφη Στρούζα

1995

art athina 3 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

9-14 Μαΐου 1995 – Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά)

Συμμετοχή τριάντα τριών (33) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία

Αφιέρωμα : «ΩΡΑ», η νεοελληνική 1969 – 1992»Επιμέλεια : Μάρθα Χριστοφόγλου

Έκθεση – αφιέρωμα : «Μορφές από την Ισπανία.  Η ισπανική τέχνη στο τέλος του 20ου αιώνα» Επιμέλεια : Alicia Murria

1996

art athina 4 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

24-29 Οκτωβρίου 1996 – Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχής τριάντα τεσσάρων (34) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία

Έκθεση – Αφιέρωμα στα διεθνή έντυπα τέχνης

Art Store

1997

art athina 5 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

10-14 Οκτωβρίου 1997 – Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχή σαράντα εννέα (41) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία και την Μεγ. Βρετανία

Ειδικό τμήμα με ελληνικά, διεθνή έντυπα και εκδόσεις τέχνης, Art Store

Έκθεση – αφιέρωμα : «Πρόσωπα στο Αστικό Τοπίο – Μία νέα γενιά καλλιτεχνών από τη Βρετανία»

10-31 Οκτωβρίου 1997 – Κτίριο Δ7 -  Γκάζι

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Επιμέλεια : Henry Meyric Hughes, Κατερίνα Γρέγου

1998

art athina 6 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

29 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 1998

Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Δίγλωσσος κατάλογος

Συμμετοχή σαράντα τεσσάρων (44) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Μεγ. Βρετανία και την Ολλανδία.

Ειδικό τμήμα με διεθνή έντυπα και εκδόσεις τέχνης, Art Store

Έκθεση - Αφιέρωμα : «Ίχνη Σημαίνοντα. Ιταλική Τέχνη Σήμερα»

31 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου 1998 – Κτίρια Δ7+Δ10, Γκάζι

Δίγλωσσος (ελληνικά – ιταλικά) κατάλογος

Επιμέλεια : Κατερίνα Κοσκινά, Franco Faneli

Χορηγός : Ίδρυμα Ιωάννου, Φω. Κωστοπούλου

Βραδιά σύγχρονης ιταλικής μουσικής και ποίησης. Παρουσίαση Τίτος Πατρίκιος 31 Οκτωβρίου 1998 – Αμφιθέατρο, Γκάζι

1999

art athina 7  - Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

21-26 Οκτωβρίου 1999 – Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχή σαράντα πέντε (45) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Μεγ. Βρετανία και την Ολλανδία

Περίπτερο με έργα video-art

Ειδικό τμήμα με ελληνικά, διεθνή έντυπα και εκδόσεις τέχνης, Art Store

Έκθεση – αφιέρωμα : «Η Σχολή των Αθηνών.  Γερμανική τέχνη σήμερα». 23 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 1999, Κτίριο Δ7 – Γκάζι

Δίγλωσσος (ελληνικά – γερμανικά) κατάλογος

Επιμέλεια : Veit Loers, Διευθυντής του Stadtisches Museum Abteitberg Monchengladbach, Γερμανία

2000

art athina 8 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

23-27 Νοεμβρίου 2000 – Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχή πενήντα (50) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Μεγ. Βρετανία και την Τουρκία.

Ειδικό τμήμα με ελληνικά, διεθνή έντυπα και εκδόσεις τέχνης.

Έκθεση – αφιέρωμα : «Tongue in’Cheek – Έξι σύγχρονοι Γάλλοι καλλιτέχνες»

25 Νοεμβρίου 2000 – 27 Ιανουαρίου 2001 – Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ

Δίγλωσσος (ελληνικά – γαλλικά) κατάλογος

Επιμέλεια : Daniel Abadie, Διευθυντής της Galerie Nationale du Jeu de Paume, Παρίσι

§          2001 – 2005

§          Οργανωτικός φορέας: ΠΣΑΤ

§          Οργάνωση – Παραγωγή : μαρία παναγίδου art productions Μον. ΕΠΕ

2001

art athina 9 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

22 – 26 Νοεμβρίου 2001 – Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχή πενήντα έξι (54) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και την Κύπρο, τη Γαλλία, την Γερμανία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ιταλία, τη Μεγ. Βρετανία και τη Σουηδία.

Ειδικό τμήμα με ελληνικά, διεθνή έντυπα και εκδόσεις τέχνης.

Έκθεση – αφιέρωμα στη σύγχρονη τέχνη από τις Βόρειες Χώρες με τίτλο «Make me feel – eight statements from the New North» 22-26 Νοεμβρίου 2001 – Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα

Δίγλωσσος κατάλογος

Επιμέλεια : John Peter Nilsson, Εκδότης του NU : The Nordic Art Review, Στοκχόλμη

2003

art athina 10 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

27 – 31 Μαρτίου 2003 – Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχή εξήντα τριών (63) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και την Κύπρο, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία και το Μεγάλη Βρετανία.  Ειδικό τμήμα με διεθνή έντυπα και εκδόσεις τέχνης.

Έκθεση – αφιέρωμα στη σύγχρονη βελγική τέχνη με τίτλο «The ambiguity of the image.  Belgian art now»

27 – 31 Μαρτίου 2003 – Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα

Τρίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά – φλαμανδικά)  κατάλογος

Επιμέλεια : Florent Bex, επιμελητής εκθέσεων, επίτιμος Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης MUHKA, Αμβέρσα

2004

art athina  11 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

6 – 10 Μαΐου 2004 – Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο, Ελληνικό

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχή εβδομήντα μίας (71) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και την Κύπρο, την Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

Έκθεση – αφιέρωμα στη σύγχρονη ελβετική τέχνη με τίτλο «MADE IN … VIDEO – Single Channel Projections from Switzerland»

6-10 Μαΐου 2004 – Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο, Ελληνικό επιμέλεια : Beatrix Ruf, Διευθύντρια, Kunsthalle Zurich

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

‘ΜΑΔΡΙΤΗ 2004’

ARCO 2004 : Ελλάδα τιμώμενη χώρα

Φιλοξενία σε ένα ειδικό χώρο δεκαπέντε (15) αιθουσών τέχνης.

Επίτροποι : Κατερίνα Γρέγου και Σάνια Παπά

 

ARCO  ¡hola grecia!

 

GREECE AT ARCO’04, curated by Katerina Gregos and Sania Papa

 

Συμμετείχαν οι Γκαλερί :

ILEANA TOUNTA | ELENI KORONEOU | BERNIER/ELIADES | KAPPATOS | REBECCA CAMHI

UNLIMITED | ELS HANAPPE | NEES MORFES | A.ANTONOPOULOU.ART | THE APARTMENT

AD GALLERY | GALLERY 7 | ARTFORUM | LOLA NIKOLAOU | ZINA ATHANASSIADOU

 

 

Στον ειδικά διαμορφωμένο για την Ελλάδα χώρο της ARCO, Το InfoLab, ένα stand 40,0m2 περίπου, προβάλλει το έργο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και το συνολικό πρόγραμμα της εικαστικής παρουσίας μας στη Μαδρίτη

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ARCO Open Spaces, στο Patio Circular, εγκατάσταση έργου του Κώστα Βαρώτσου «Λαβύρινθος».

Χώρος ανάπαυσης των επισκεπτών (Chill Out), σχεδιασμένος από δύο Έλληνες φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, μετά από διαγωνισμό, που προκήρυξε το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ισπανίας σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ.

2ο Διεθνές Forum Ειδικών Σύγχρονης Τέχνης (2nd International Contemporary Art Experts Forum)

Α. Η Σύγχρονη Τέχνη στην Ελλάδα : Προσδιορίζοντας μία νέα περιοχή

Εισηγητές : Ντένης Ζαχαρόπουλος, Dan Cameron, Κων/νος Παπαγεωργίου, Ελένη Χριστοδούλου

Συντονιστής : Κατερίνα Γρέγου

Β. Ελλάδα και Παγκοσμιότητα, Ελλάδα και Παγκοσμιοποίηση Μια απόπειρα διάγνωσης

Εισηγητές : Zdenka Badovinac, Rosa Martinez, Έφη Στρούζα, Λήδα Παπακωνσταντίνου

Συντονιστής : Δρ. Σάνια Παπά

Στο τμήμα των εκδόσεων και εντύπων τέχνης της ARCO (La Parabra Escrita : Publicaciones de Arte y Pensamiento),  συμμετείχαν με κοινό περίπτερο, η εφημερίδα Τα Νέα της Τέχνης και το περιοδικό Highlights

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Περιφερειακό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Μαδρίτης, Sala Alcala 31

Breakthrough! Ελλάδα 2004 : Προοπτικές στη Σύγχρονη Τέχνη

Επιμέλεια : Κατερίνα Γρέγου, Ντένης Ζαχαρόπουλος, Δρ. Σάνια Παπά

Διάρκεια : 5 Φεβρουαρίου έως 11 Απριλίου 2004

Περιφερειακό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Μαδρίτης, Canal Isabel II

Αμφίδρομη Αυτο-αναφορικότητα.  Σύγχρονη ελληνική Φωτογραφία

Επιμέλεια : Δρ. Μαριλένα Καρρά

Διάρκεια : 3 Φεβρουαρίου έως 11 Απριλίου 2004

MediaLabMadrid, Πολιτιστικό Κέντρο Conde Duque, Caja Suiza

The Making of Balkan Wars : The Game

Πρόταση : Κατερίνα Γρέγου, Ντένης Ζαχαρόπουλος, Δρ. Σάνια Παπά

Επιμέλεια : Ομάδα Personal Cinema

Συντονισμός : Ηλίας Μαρμαράς, καλλιτέχνης/ Nina Vagic, επιμελητής

Διάρκεια : 10 Φεβρουαρίου έως 14 Μαρτίου 2004

Caja Madrid – La Casa Encendida

Επιμέλεια : Κατερίνα Γρέγου, Ντένης Ζαχαρόπουλος, Σάνια Παπά

Α : “Part / Apart”, in situ εγκατάσταση από την Άνα Μαθιού

Διάρκεια : 4 Φεβρουαρίου έως 4 Απριλίου 2004

Β : Κινηματογράφος :

Παρουσίαση της δουλειάς του ιστορικού σκηνοθέτη της κινηματογραφικής πρωτοπορίας των δεκαετιών ’50 και ’60

Gregory Markopoulos

Πρόγραμμα Ι : Swain, Ming Green, Twice a Man, Bliss,

Πρόγραμμα ΙΙ : The Illiac Passion

Γ. Video Art :

Εννέα Μούσες, Υποθέτω : Προβολή σειράς εικαστικών video από έλληνες καλλιτέχνες.

Όλες οι εκθέσεις συνοδεύονται από καταλόγους ενώ κυκλοφόρησε ενημερωτικό έντυπο σε 10.000 αντίτυπα, με κείμενα και φωτογραφίες για όλες τις εκθέσεις του προγράμματος «Μαδρίτη 2004».

 

Αθήνα 2004

Σύγχρονη ΤέχνηΠερίπατος στις Γκαλερί  Contemporary Art – Gallery Walk  Parcours d’ Art Contemporain

Σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004

Διάρκεια έκθεσης : Αύγουστος 2004

 

Συμμετείχαν οι Γκαλερί :

a.antonopoulou.art | Αγκάθι | ΑΔ | Αίθουσα Τέχνης Αθηνών | Αίθουσα Τέχνης Σκουφά | Άνεμος | the apartment | Αργώ | Άστρα | Bernier/ Eliades | Γκαλερί 7 | Γκαλερί Ζουμπουλάκη | Diana Gallery Down Town | εκφραση | Els Hanappe Underground | Εποχές | Έρση | Καλφαγιάν | Καππάτος | Μέδουσα | Νέες Μορφές | Titanium Yiayiannos |

Ιλεάνα Τούντα

 

* Η έκθεση συνοδευόταν από τρίγλωσσο κατάλογο

 

2005

art athina 12 – Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

20 – 24 Μαΐου 2005 – Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχή σαράντα τριών (43) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Γερμανία, την Δανία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

CA.  Καλλιτέχνες από την Καλιφόρνια σε Ελληνικές Συλλογές 20 – 24 Μαΐου 2005 – Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Επιμέλεια : Max Henry

Video art project LOUD & CLEAR του BIFRONS Foundation στο Άμστερνταμ

§          2006 – 2008

§          Οργανωτικός φορέας: ΠΣΑΤ

§          Οργάνωση – Παραγωγή : Διεύθυνση W- ART-Μιχάλης Αργυρός, καλλιτεχνική επιμέλεια της Art Athina και των  παράλληλων εκδηλώσεων ArtBOX.gr-Χρήστος Σαββίδης, οργάνωση παραγωγής Pro 4-Μανόλης Σάρδης.

2007

              art athina 13 - Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

              31 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2007- Εκθεσιακό κέντρο HELEXPO Palace, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχή (87) αιθουσών τέχνης από την Ρωσία, Ελλάδα, Κύπρο, Αυστρία, Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, , Τουρκία, Βουλγαρία, Μπαχρέιν, Ιταλία & Αίγυπτο.

Εκθέσεις και projects με τη συνεργασία σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιμελητών: Cecilia Cantziani, Viktor Misiano, Junko li, Μαρίνα Αθανασιάδου, Νάντια Αργυροπούλου, Γιώργο Δρίβα, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, Σωτήρη Μπαχτσετζή, Άρτεμις Ποταμιάνου, Θάλεια Στεφανίδου καθώς και του Ιδρύματος Stella Art Foundation με έδρα τη Μόσχα.

Το πρόγραμμα της Art Athina περιλάμβανε: το Basic Plan με αίθουσες τέχνης από όλο τον κόσμο, το Contemporary Club στο πλαίσιο του οποίου η γκαλερί The Breeder πρότεινε και προσκάλεσε 9 γκαλερί με σημαντική παρουσία σε διεθνείς art fairs, το New Arrivals, όπου μετά από πρόσκληση δίνεται η ευκαιρία σε 5 γκαλερί σύγχρονης τέχνης που μόλις έχουν ανοίξει ή που πρόκειται να ανοίξουν εντός του 2007, να εκθέσουν πλάι σε καταξιωμένες γκαλερί. Επίσης, το Open Plan όπου εκτέθηκαν μεμονωμένα έργα από πρωτοποριακές αίθουσες τέχνης, το Parallel Plan το οποίο περιλάμβανε εκθέσεις, performances, συζητήσεις και συναντήσεις που προσέλκυσαν συλλέκτες, ειδικούς της αγοράς τέχνης καθώς και ακαδημαϊκούς, κριτικούς και επιμελητές από ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, για τη φετινή διοργάνωση τιμώμενη χώρα ήταν η Ρωσία.

2008

art athina 14 - Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

23 – 25 Μαΐου 2008- Εκθεσιακό κέντρο HELEXPO Palace, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

Συμμετοχή (81) αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία, ΗΠΑ, Κύπρο, Γερμανία, Βέλγιο, Ισραήλ, Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία & Νορβηγία.

Η 14η διοργάνωση της Art Athina πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με σημαντικούς Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του χώρου της τέχνης (Μαρίνα Φωκίδη, Bettina Busse, Sarah Belden, Isabella Bortolozzi) και καλλιτέχνες. Στο Basic Plan συμμετέχει το σύνολο σχεδόν των ελληνικών γκαλερί καθώς και ποιοτικές διεθνείς γκαλερί. Η λίστα των γκαλερί περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του Basic Plan η γκαλερί Isabella Bortolozzi (Βερολίνο) επιμελείται το project “1+9” και προσκαλεί νέες και καθιερωμένες γκαλερί από τον διεθνή χώρο.

Στο Open Plan, η επιμελήτρια Bettina Busse προσκαλεί ενδιαφέρουσες διεθνείς αίθουσες τέχνης.

Ειδικό αφιέρωμα θα γίνει φέτος σε νέες ανερχόμενες γκαλερί από τη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο, δύο σημαντικά εικαστικά κέντρα του κόσμου, ένα project που επιμελείται η Sarah Belden, διευθύντρια του χώρου σύγχρονης τέχνης Curators without Βorders (Βερολίνο).

Το project Berlin NOW - “ .. then we take Berlin” είναι το φετινό ειδικό αφιέρωμα σε νέες, ανερχόμενες γκαλερί από το Βερολίνο, σημαντικό μητροπολιτικό κέντρα της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Την επιμέλεια έχει αναλάβει η Sarah Belden (Curators without Borders, Βερολίνο).

Στο πλαίσιο του Parallel Plan και μέσα στο χώρο του Helexpo το Garage Project  Athensville επιμελείται φέτος η Μαρίνα Φωκίδη, που θα εστιάσει στο περιβάλλον της τοπικής καλλιτεχνικής παραγωγής. Η Μαρίνα Φωκίδη επιμελείται επίσης τις «Παρεμβάσεις» καλλιτεχνών σε όλους τους χώρους του κτηρίου. Στο πλαίσιο των Art Talks θα μιλήσουν προσωπικότητες από το χώρο της τέχνης ανάμεσα τους η επιμελήτρια Catherine David και ο αρθρογράφος και επιμελητής Christian Viveros-Faune.

Στο παράλληλο πρόγραμμα και υπό την αιγίδα της Art Athina περιλαμβάνονται τρεις εκθέσεις που θα διεξαχθούν εκτός του εκθεσιακού χώρου Helexpο. Η έκθεση από την συλλογή Κωστάκη «Πέντε Εποχές της Ρωσικής Πρωτοπορίας» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι μια πρωτότυπη παραγωγή. Τμήμα της συλλογής Κωστάκη παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, μετά την απόκτηση της από το ΚΜΣΤ. Ενδιαφέρουσα αναμένεται και η έκθεση «Lion under the rainbow, art from Tehran» σε επιμέλεια Αλέξανδρου Γεωργίου με έργα 19 καλλιτεχνών που ζουν στην Τεχεράνη. Τέλος η έκθεση «Elements of Light» σε επιμέλεια του Boris Manner, αποτελεί συνέχεια και εδραίωση της συνεργασίας της Art Athina με το Stella Art Foundation, που δημιουργεί το πρώτο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μόσχα.

§          2009 – 2011

§          Οργανωτικός φορέας: ΠΣΑΤ

§          Οργάνωση – Παραγωγή : D.ART, Πρόεδρος Γιώργος Δραγώνας, Διεύθυνση Αλέξανδρος Στάνας, Σύμβουλος Οργάνωσης Μαρία Παναγίδου, Διεύθυνση Παραγωγής Pro 4-Μανόλης Σάρδης.

2009

art athina 15 - Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

              21 – 24 Μαΐου 2009- Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Φαλήρου, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Paolo Colombo (Art Advisor, Istanbul Modern), Wilfried Cooreman (Συλλέκτης, Βέλγιο), Agnes Fierobe (Διευθύντρια της Marian Goodman Gallery, Παρίσι), Enrique Juncosa (Διευθυντής του Irish Museum of Modern Art, Δουβλίνο),  Mercedes Vilardell (Συλλέκτρια, Ισπανία).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ART DUBAI & ΤΟ ART ROTTERDAM

 

Συμμετοχή (60) γκαλερί από την Ελλάδα, την Αγγλία, το Βέλγιο, την Γαλλία, την Ιταλία, την Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Τουρκία, τις ΗΠΑ, την Ολλανδία και την Κύπρο με έργα περισσοτέρων από 300 καλλιτεχνών.

>10 Όψεις της Ελληνικής Φωτογραφίας – Σύγχρονες Τάσεις Δημιουργίας> Κλειστό Φαλήρου (Γήπεδο Taekwondo), Ολυμπιακά Ακίνητα, στο Φαληρικό Δέλτα.

Συμπαραγωγή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και του Théâtre de la Photographie et de l’Image.

Επιμέλεια:

Βαγγέλης Ιωακειμίδης (Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) και ο Jean-Pierre Giusto (πρώην Διευθυντής του Théâtre de la Photographie et de l’Image).

>Παράλληλες Εκδηλώσεις

Στο παράλληλο πρόγραμμα της Art-Athina 2009, εντάσσεται η έκθεση In Praise of Shadows σε επιμέλεια του Paolo Colombo, που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη (22/05-26/07/2009).

Συμπαραγωγή του Μουσείου Μπενάκη, του Irish Museum of Modern Art, και του Ιstanbul Modern, με την υποστήριξη του Προγράμματος Πολιτισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Art-Athina 2009 εντάσσει στο φετινό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεών της το Φεστιβάλ της δημιουργικής ομάδας του Bios OΠΑ (on πerformance art). Με κύρια θεματική την τάση για διασκευή στη σύγχρονη τέχνη και με τίτλο RE-THINK/ RE-USE/ RE-MAKE, το ΟΠΑ 0.2 εξερευνά την έννοια της «μετά-παραγωγής» (post -production), όπως την προτείνει ο Γάλλος θεωρητικός Nicolas Bourriaud και σε συνεργασία με την ΑΣΚΤ θα παρουσιάσει για δύο εβδομάδες ζωντανές περφόρμανς, προβολές, αφιερώματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις και ανοιχτές συζητήσεις.

2010

art athina 16 - Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

              13 – 16 Μαΐου 2010- Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Φαλήρου, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικά – αγγλικά) κατάλογος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Paolo Colombo (Art Advisor, Istanbul Modern), Wilfried Cooreman (Συλλέκτης, Βέλγιο), Agnes Fierobe (Διευθύντρια της Marian Goodman Gallery, Παρίσι), Enrique Juncosa (Διευθυντής του Irish Museum of Modern Art, Δουβλίνο),  Mercedes Vilardell (Συλλέκτρια, Ισπανία).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ART DUBAI & ΤΟ ART ROTTERDAM

 

Συμμετοχή (58) γκαλερί από 11 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιταλία, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Τουρκία), με έργα περισσότερων από 300 καλλιτεχνών. Επίσης, παρουσιάζονται  34 φορείς που σχετίζονται με  τη σύγχρονη τέχνη (μουσεία, ιδρύματα, εκδόσεις τέχνης και media).

Το Παράλληλο Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει την έκθεση Βιβλία Ελλήνων καλλιτεχνών: Σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες σε επιμέλεια Μαρίας Α. Αγγελή και παρουσίαση των

Επάθλων Σπυροπούλου: 2006-2009 σε επιμέλεια Όλγας Δανιηλοπούλου. Επίσης προγραμματίζονται παράλληλες δράσεις, ομιλίες και περφόρμανς οι οποίες θα ανακοινωθούν

σύντομα.

2011

art athina 17 - Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης

12 – 15 Μαΐου 2011- Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Φαλήρου, Αθήνα

Δίγλωσσος (ελληνικάαγγλικά) κατάλογος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
 Paolo Colombo – Art Advisor, Istanbul Modern | Wilfried Cooreman – Collector, Belgium | Agnes Fierobe – Director of the Marian Goodman Gallery, Paris | Enrique Juncosa – Director of the Irish Museum of Modern Art, Dublin | Mercedes Vilardell – Collector, Spain | Ilmo Sr. D. Marcos Vinzia – Lawyer, Spain

 

Στη 17η διοργάνωση της Διεθνούς Συνάντησης Σύγχρονης Τέχνης συμμετέχουν 58 γκαλερί από 9 χώρες (Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιαπωνία, Ιταλία, Κύπρος) με έργα περισσότερων από 350 καλλιτεχνών, καθώς και 40 φορείς που σχετίζονται με τη σύγχρονη τέχνη (μουσεία, ιδρύματα, εκδόσεις τέχνης και media).
Το Παράλληλο Πρόγραμμα της ART-ATHINA 2011 περιλαμβάνει τρείς διαφορετικές προβολές video art σε επιμέλεια της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καθώς και της ομάδας QW3RTY.
Επίσης στο Παράλληλο Πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν προβολές ντοκιμαντέρ καθώς και μία σειρά δράσεων, happenings και ομιλιών σε συμπαραγωγή της ART-ATHINA.

 

 

 

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο: | Board:

 

Πρόεδρος: Γιάννα Γραμματοπούλου | President: Yianna Grammatopoulou                           ekfrasi / fizz

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Καρτάλος | Vice-president: George Kartalos                                               Agathi

Γραμματέας: ‘Αρσεν Καλφαγιάν | Secretary: Arsen Kalfayan                                        Kalfayan Galleries

Ταμίας: Παντελής Τσάτσης  | Treasurer: Pantelis Tsatsis                                  Tsatsis Projects/Artforum

Μέλος: Μαρία Δημητριάδη | Member: Maria Demitriades                                                                 Medusa

 

 

 

Επικοινωνία: | Contact:

 

Βαλαωρίτου 9α, 10671 Αθήνα

9a,  Valaoritou St. 10671 Athens, Greece

T. +30-2103607598,  F. +30-2103607546

Email:  info@psat-art.gr     info@psat-art.com

 

 

 

       Μέλη: | Members:

 

a.antonopoulou.art | Athens

Agathi Art Gallery | Athens 

ALPHADELTA GALLERY | Athens

Anemos Art Gallery | Kifissia/Athens

the apartment | Athens

Gallery Αrgo | Athens

Ariadni | Heraklio

24 ART SPACE | Athens

ARTOWER AGORA | Athens 

astra galerie | Athens

Αstrolavos Art Galleries | Athens & Piraeus  

Batagianni Gallery | Athens

THE BREEDER | Athens 

Cheapart | Athens

ekfrasi-yianna grammatopoulou | Athens

ELENI KORONEOU GALLERY | Athens

Epsilon | Thessaloniki

Ersi’s Gallery | Athens

IKASTIKOS KIKLOS | Athens

K-art | Athens

Kalfayan Galleries | Athens & Thessaloniki

Kaplanon 5 Art Gallery | Athens

Loraini Alimantiri / Gazonrouge | Athens

MARY ALEXIOU Athens Art Space | Athens

MEDUSA  ART GALLERY | Athens

MIHALARIAS ART | Kifissia & Malakassa/Athens

PeriTechnon | Athens

Qbox | Athens

Skoufa Gallery | Athens

TinT  | Thessaloniki

TITANIUM  | Athens

TSATSIS PROJECTS / ARTFORUM | Thessaloniki 

Vamiali’s | Athens

zina athanassiadou gallery | Thessaloniki

 

 

a.antonopoulou.art | Athens, Greece

Αριστοφάνους 20, 4ος όροφος, Ψυρρή 10554 Αθήνα

20, Aristophanous St. 4th floor, Psiri 10554 Athens

T./F. +30-2103214994 

aaart@otenet.gr

www.aaart.gr  

 

   Director: Angeliki Antonopoulou | Υπεύθυνη: Αγγελική Αντωνοπούλου

 

    Η ιδιοκτήτρια της γκαλερί Αγγελική Αντωνοπούλου ασχολείται ενεργά με τη σύγχρονη τέχνη από το 1987. Ήταν συνιδιοκτήτρια με τον Γαβρίλο Μιχάλη της γκαλερί Επίκεντρο στην

    Πάτρα και την Αθήνα από το 1989 έως και το 2000. Το 2001, η Αγγελική Αντωνοπούλου άνοιξε έναν καινούριο χώρο με το όνομα a.antonopoulou.art
    Η γκαλερί a.antonopoulou.art βαδίζει σταθερά προσηλωμένη στη σύγχρονη τέχνη, στους νέους και παλαιότερους δημιουργούς, Έλληνες και ξένους. 
    Στο πλαίσιο των δράσεων και προσανατολισμών της βρίσκονται και η παραγωγή και οργάνωση εκθέσεων σε άλλους χώρους. Διοργάνωσε μια μεγάλη εικαστική έκθεση στo πλαίσιo των  

    εκδηλώσεων "Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006", με τίτλο «‘Ο,τι απομένει είναι μέλλον» και επιμελήτρια την Νάντια Αργυροπούλου. Επιπλέον, τo 2004 μαζί με άλλες 12   

    ελληνικές γκαλερί εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Διεθνή Έκθεση ΑRCO στην Μαδρίτη της Ισπανίας. Το 2001 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Φραγκφούρτης, όπου η  

    Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα, οργάνωσε την έκθεση «Μυθολογίες του Βιβλίου. Σύγχρονοι  ‘Ελληνες Καλλιτέχνες» με επιμελήτρια την Έφη Στρούζα. Επίσης, έχει διοργανώσει εκθέσεις      

    για τις εταιρείες Εύρηκα, 3Μ και για την Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων 1997. 
    Κάθε χρόνο, η γκαλερί λαμβάνει μέρος στην φουάρ των Αθηνών (Art Athina) αλλά και σε άλλες διεθνείς φουάρ του εξωτερικού (Arco, Miart, Art Brussels).

 

    The owner of the gallery Angeliki Antonopoulou has ben involved with contemporary art since 1987. She was a co-owner with Gavrilos Michalis of the gallery Epikentro in Patras and

    in Athens, from 1989 until 2000. In 2001 Angeliki Antonopoulou has opened a new space with the new name a.antonopoulou.art
    The gallery has  a steady contemporary art orientation and it focuses in young and established, Greek and International artists. 
    Part of the gallery’s activities is the production and organisation of exhibitions in other locations, as part of bigger events. As part of the “Patras European Capital of Culture 2006”  

    programme, it was responsible for the organisation of the exhibition “WHAT REMAINS IS FUTURE”, curated by Nadia Argyropoulou. In addition, in 2004 together with twelve other

    Greek galleries a.antonopoulou.art represented Greece in ARCO art fair in Madrid, Spain. Moreover, in 2001, the gallery organized an exhibition, curated by Efi Strousa, entitled

    “Book’s Mythologies, Contemporary Greek Artists” at the International Book Fair of Frankfurt, where Greece was the honored country. It has also launched exhibitions for the Greek

    Bid Committee for the 2004 Olympic Games and for the companies Evrika and 3M. 
    Each year it participates in the Athens’ Fair (Art Athina) and other international contemporary art fairs (Arco, Miart, Art Brussels).

 

   Participation: art athina

 

  

  Αγκάθι/Agathi Art Gallery | Athens, Greece

 Μηθύμνης 12 & Επτανήσου, 11257 Αθήνα

 12, Mithimnis & Eptanissou St.  11257 Athens  

 T. +30-2108640250   F. +30-2108657909 

 info@agathi.gr  

 www.agathi.gr  

 

    Director: George Kartalos | Υπεύθυνος: Γιώργος Καρτάλος

 

    H Aίθουσα Tέχνης AΓKAΘI ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1975, στο ισόγειο ενός νεοκλασικού κτιρίου στην Πλατεία Aμερικής. Kύριος στόχος ήταν και είναι η δημιουργία ενός  

    χώρου με δυνατότητες παρουσίασης καταξιωμένων, αλλά και νέων καλλιτεχνών. Παράλληλα με την ύπαρξη ενός μικρού, αλλά σωστά οργανωμένου βιβλιοπωλείου θα αποτελούσε έναν  

    τόπο ζωντανό, με νέες προτάσεις και ιδέες γύρω από την τέχνη.

    Mέσα στα 32 χρόνια λειτουργίας του οργανώθηκαν και παρουσιάστηκαν πάνω από 150 ατομικές εκθέσεις ζωγράφων και γλυπτών, όπως των: Mίνου Aργυράκη, Σπύρου Bασιλείου,  

    Παναγιώτη Γράββαλου, Eυάγγελου Kουζούνη, Φάνη Kουζούνη, Mπόστ, Aργυρώς, Γιώργου Nικολακόπουλου, Aσπασίας Παπαδοπεράκη, Nίκου-Γαβριήλ Πεντζίκη, Kώστα Περάκη, Kυριάκου 

    Pόκου, Xρήστου Σαρακατσιάνου, Tάκη Σιδέρη, Γιώργου Σικελιώτη, X. Ψυχάκη, Bασίλη Xάρου, Σπύρου Kουρσάρη, Tζούλιας Aνδρειάδου, Φανής Mιχαηλίδη, Mιμής Mπονάτσου, Στέλλας

    Aνδρουλιδάκη, Δήμητρας Mαρούδα, Nικήτα Φλέσσα, Φραγκίσκου Δουκάκη, Xρήστου Mαρκίδη, Παναγιώτη Mπερεδήμα, Kαίτης Φράγκου, Yβόννης Συρμοπούλου, Hλία Δελλόγλου, Mαρίας

    Bασιλάκη, Mπάμπη Δερμάτη, Mαρία Hλία, Γιώργου Tσεριώνη, Mιχάλη Kόκορη.

    Στις διοργανώσεις ART ATHINA το ΑΓΚΑΘΙ συμμετείχε πάντοτε με ατομική έκθεση. Έχουν εκθέσει Κώστας Τσόκλης (2), Γιώργος Λαζόγκας, Τάσος Παυλόπουλος (3), Αχιλλέας Χρηστίδης  

    (2), Σπύρος Βερύκκιος, Γιάννης Λασηθιωτάκης (3), Στέφανος Ρόκος (3), Αχιλλέας Ραζής.

    Στα πλαίσια των εικαστικών έγιναν και άλλες εκδηλώσεις όπως μουσικές και λογοτεχνικές.
    Eπίσης στις δραστηριότητες εντάσσεται και η έκδοση πολλαπλών γνωστών ζωγράφων όπως των: Mυταρά, Tσαρούχη, Zούνη, Kαρά, Φασιανού και πολλών άλλων.

    H ευαισθησία, το κέφι, η δημιουργική διάθεση και η τόλμη για παρεμβάσεις είναι τα στοιχεία που καθορίζουν το στίγμα για το μέλλον της αίθουσας τέχνης AΓKAΘI.
  
     

    Participation: art athina

 

 

    ΑΔ/ALPHADELTA GALLERY | Athens, Greece

    Παλλάδος 3, 10554 Αθήνα

    3,  Pallados St. 10554 Athens 

    T. +30-2103228785,   F. +30-2103228207  

    ad@otenet.gr

    www.adgallery.gr  

 

    Director: Pantelis Arapinis | Υπεύθυνος: Παντελής Αραπίνης

     Participation: art athina

 

 

      

    Anemos Art Gallery | Kifissia/Athens, Greece

    Αγίου Τρύφωνος 12, 14562 Κηφισιά

    12,  Agiou Trifonos St. 14562 Kifissia – Athens

    T./F. +30-2108082027 
   
email@anemos.info
    www.anemos.info

 

     Director: Angeliki Klavdianou | Υπεύθυνη: Αγγελική Κλαυδιανού

 

    Η Αίθουσα Τέχνης Anemos ιδρύθηκε το 1981. Οργανώνει και παρουσιάζει ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από όλους τους χώρους της καλλιτεχνικής  

    δημιουργίας. Παράλληλα, λειτουργεί ως μόνιμο Εκθετήριο Τέχνης με πολλαπλά ή πρωτότυπα έργα γλυπτικής, ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής, κοσμήματος, μικτών κατασκευών  

    κλπ., δημιουργώντας πολύχρονη και γόνιμη συνεργασία με πολλούς γνωστούς αλλά και νεότερους σύγχρονους καλλιτέχνες.

 

    Anemos Art Gallery was founded in 1981. It organises and presents solo or group exhibitions of Greek and foreign artists of all facets of artistic creation. Concurrently it operates an  

    art shop: a permanent exhibition with multiple or original works of sculpture, painting, engraving, ceramic, jewllery, mixed media works etc., maintaining a long and fertile  

    cooperation with many established as well as new contemporary artists.

 

     Participation: art athina

 

   THE APARTMENT

s  the apartment  | Athens, Greece

   Ιθάκης 29Α, 11257 Αθήνα

   29A , Ithakis St.  11257 Athens

   T +30-2103215469    F: +30-2103317449

   info@theapartment.gr

www.theapartmant.gr

 

Director: Vassilios Doupas | Υπεύθυνος: Βασίλειος Ντούπας

Participation: art athina

 

 Γκαλερί Αργώ/Gallery Αrgo | Athens, Greece

 Νεοφύτου Δούκα 5, Κολωνάκι 10674 Αθήνα

 5, Neofitou Douka, Kolonaki, 10674 Athens   

 T. +30-2107249333   F. +30-2107249777  

 serezis@argo-gallery.gr 

 www.argo-gallery.gr

 

 Directors: Franselina & Alexia Serezis | Υπεύθυνες: Φρανσελίνα & Αλέξια Σερέζη

 

H Γκαλερί Αργώ ιδρύθηκε το 1970. Είναι μια από τις παλαιότερες αίθουσες τέχνης που λειτουργούν στην Αθήνα. Οι αίθουσες εκθέσεών της βρίσκονται στην οδό Νεοφύτου Δούκα αρ. 5,

στο Κολωνάκι, στο βάθος του κήπου ενός κτηρίου του διαπρεπούς αρχιτέκτονα Κ.Δ. Καψαμπέλη.

Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) με τακτική συμμετοχή στις Art Athina, τις συναντήσεις Σύγχρονης Τέχνης που οργανώνει ο Σύνδεσμος.

Εκτός από τη μόνιμη και σταθερή παρουσία της στην Αθήνα, δραστηριοποιείται και στη Λευκωσία. Έχει επίσης διοργανώσει εκθέσεις, ύστερα από προσκλήσεις, και σε άλλες πόλεις στην  

Ελλάδα: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Ρέθυμνο, Ρόδο, Λήμνο, Αγρίνιο και Σαντορίνη.

Η Γκαλερί Αργώ προβάλλει καταξιωμένους όσο και νέους δημιουργούς. Φιλοξενεί έργα διαφόρων τεχνοτροπιών. Είναι ανοικτή σε όλες τις καλλιτεχνικές τάσεις που έχουν να δώσουν

έργα ουσίας.

Στις δραστηριότητές της είναι και οι συλλεκτικές εκδόσεις τέχνης με τη μορφή βιβλίων και χαρακτικών, που σήμερα σπανίζουν. Συνεργάστηκε για το σκοπό αυτό με τον Ελύτη, τον 

Dimitri της Μαδρίτης, τον Petro του Μιλάνου, τον Χατζηκυριάκο-Γκίκα, τον Μαλάμο, τον Μυταρά, τον Γραμματόπουλο κ. ά.

 

   

 

 Participation: art athina

 

    Αριάδνη/Ariadni | Heraklio/Crete, Greece

    Αλμυρού 12, 71202 Ηράκλειο

    12, Almirou St.  71202 Heraklio

    T. +30-2810223598   F. +30-2810281645

 

    Director: Despina Pertselaki | Υπεύθυνη: Δέσποινα Περτσελάκη 2

    Participation: art athina

 

    24  

    24 ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/24 ART SPACE | Athens, Greece

    Σπευσίππου 38, Κολωνάκι, 10675 Αθήνα

    38, Spefsipou St., Kolonaki, 10675 Athens

    T. +30-2107217987

 

    Director: Elisavet Sakareli | Υπεύθυνη: Ελισάβετ Σακαρέλη

 

 

   

    ARTOWER AGORA | Athens, Greece

    Αρμοδίου 10, Βαρβάκειος Αγορά, 10552 Αθήνα

    10, Armodiou St.   Varvakios Sq.  10552 Athens 

    T. +30-2103246100  F.+30-2103249606

    artower@otenet.gr

 www.artower.gr 

 

 Directors: Kostas & Yianna Karantinos | Υπεύθυνοι: Κώστας & Γιάννα Καραντινού

 Participation: art athina

 

Α  ASTRA GALERIE

    astra galerie | Athens, Greece

    Καρυατίδων 8, Ακρόπολις, Αθήνα

    8, Karyatidon St.  Akropolis,  Athens

    T. +30-2109220236   F. +30-2109245630

    info@astragalerie.gr

 www.astragalerie.gr

 

 Director: L. Kouyea | Υπεύθυνη: Λ. Κουγέα

 

 

 Participation: art athina

 

 

 Αstrolavos Art Galleries | Αthens & Piraeus, Greece

 Astrolavos dexameni  

 Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, 10675 Αθήνα

 11, Xanthipou St.  Kolonaki, 10675 Athens       

 T. +30-2107294342, 3   F. +30-2107293317

 Astrolavos Piraeus  

 Ανδρούτσου 140, 18532 Πειραιάς

 140, Androutsou St. 18532 Piraeus 

 T. +30-2104128002  F. +30-2104111127

 Astrolavos Artlife  

 Ηροδότου 11, Κολωνάκι 10674  Αθήνα

 11, Irodotou St.  Kolonaki 10674  Athens  

 T. +30-2107221200, 4   F. +30-2107221304  

 gallery@astrolavos.gr    

    "http://www.astrolavos.gr/"www.astrolavos.gr    

 

    Director: Antonia Dimitrakopoulou | Υπεύθυνη: Αντωνία Δημητρακοπούλου

    Gallery Assistant: Charissa Dimitrakopoulou | Επικοινωνία: Χαρίσσα Δημητρακοπούλου

 

    Αστρολάβος δεξαμενή
    Η Αίθουσα Τέχνης «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Δεξαμενή», πρωτολειτούργησε το Δεκέμβρη του ΄94 με στόχο να δώσει το δικό της εικαστικό παρόν και στίγμα στην Αθήνα.
    Βασική αρχή της η παρουσίαση νέων, πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών με δυναμικές δουλειές, καθώς και παλιών καταξιωμένων καλλιτεχνών με φρέσκιες δουλειές. Οργανώνουμε  

    εκθέσεις διαφόρων τάσεων, μια και πιστεύουμε στην ποιότητα και μόνο της κάθε δουλειάς που μπορεί να βγαίνει από οποιαδήποτε τεχνοτροπία.
    Χώρος πολύ σύγχρονος αρχιτεκτονικά, λειτουργεί θαυμάσια με τα τρία επίπεδά του για εκθέσεις πολλές φορές διαφορετικών καλλιτεχνών.
    Στο επάνω επίπεδο λειτουργεί μόνιμο εκθετήριο χαρακτικών, μικρογλυπτών, καλλιτεχνικού κοσμήματος και επιλεγμένων αντικειμένων τέχνης. Υπάρχουν επίσης δύο ιδιαίτεροι χώροι με  

    πλούσια παρακαταθήκη έργων.
    ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
    - Giorgio de Chirico (γλυπτική και χαρακτική) - Γιάννη Σπυρόπουλου - Αλέκου Κοντόπουλου - Δημήτρη Μυταρά - Δημοσθένη Κοκκινίδη - Κώστα Τσόκλη - Γιώργου Γκολφίνου

 

    Αστρολάβος πειραιάς
    Η Αίθουσα Τέχνης «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Πειραιά», πρωτολειτούργησε το Δεκέμβρη του '86 με στόχο την παρουσίαση ποιοτικών εκθέσεων ποικίλων εικαστικών τάσεων, με έμφαση σε  

    εκθέσεις κατάλληλες για ένα αμύητο κοινό, όπως του Πειραιά.
    Συνεργαζόμενη με καταξιωμένους αλλά και νέους καλλιτέχνες έκανε σημαντικές εκθέσεις πλαισιωμένες με εκπαιδευτικά προγράμματα και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που συνέβαλαν   

    στη δημιουργία ενός κοινού στον Πειραιά, καθώς και στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής της πόλης.
    Πλην του κυρίως εικαστικου χώρου λειτουργεί και πωλητήριο χαρακτικών, μικρογλυπτών, καλλιτεχνικού κοσμήματος και επιλεγμένων αντικειμένων τέχνης. Διαθέτει επίσης μια πολύ  

    πλούσια παρακαταθήκη έργων στον ημιόροφο του καταστήματος.
    ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
    - Γιάννη Τσαρούχη - Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα - Γιάννη Γαΐτη - Αλέκου Κοντόπουλου - Αγήνορα Αστεριάδη - Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου - Γιώργου Μαυροΐδη - Παναγιώτη Τέτση - 

    Δημοσθένη Κοκκινίδη - Κώστα Τσόκλη

 

    Αστρολάβος artlife
   
Η Αίθουσα Τέχνης «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ artlife» πρωτολειτούργησε τον Ιανουάριο του 2002 και ανταποκρίθηκε απόλυτα στη φιλοδοξία μας να εγκαταστήσουμε στην καρδιά της Αθήνας ένα  

    χώρο πολυμορφικό που θα καλύπτει καλλιτεχνικές τάσεις και αναζητήσεις ενός ευρέος κοινού και παράλληλα θα φέρνει το έργο τέχνης πιο κοντά στη ζωή και στην καθημερινότητά της.
    Χώρος ευχάριστος - διαμορφωμένος κατάλληλα στεγάζει στο ισόγειό του μια μικρή «ευέλικτη» γκαλερί και ένα ευρύχωρο art shop και στο υπόγειο ένα ευρύχωρο πλούσιο ντεπώ με  

    μεγάλο αριθμό έργων παλιών και σύγχρονων καλλιτεχνών.
    Στη γκαλερί του ισογείου γίνονται εκθέσεις έργων γνωστών εικαστικών, ενώ στα διάφορα τμήματα του art shop υπάρχει μεγάλη ποικιλία από μικρά εργάκια και καλλιτεχνικά

    αντικείμενα  για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί αλλά και για το σπίτι. Στο χώρο του art shop διοργανώνονται συχνά και παράλληλα με τη γκαλερί εκθέσεις με εξειδίκευση και  

    πολύπλευρο ενδιαφέρον. Επίσης στο art shop λειτουργούν διάφορες «γωνιές», όπως αυτή του «καλλιτεχνικού γάμου» ή του «εικαστικού βιβλίου».
    Η λειτουργία του «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ artlife» ξεκίνησε με έκθεση μιας σειράς έργων του Γιώργου Ζογγολόπουλου και συνέχισε με μια σειρά εκθέσεων σπάνιων χαρακτικών γνωστών  

    Ελλήνων της διασποράς, σχεδίων και χαρακτικών του Θεόδωρου Χίου καθώς και χαρακτικών του Stephen Antonakos. Ακολούθησε η έκθεση με τίτλο: «Σουρρεαλιστικοί ψίθυροι» με  

    ζωγραφικά έργα του Νίκου Εγγονόπουλου και φωτογραφίες του Ανδρέα Εμπειρίκου.

 

   

 

    Astrolavos dexameni
    Astrolavos-dexameni art gallery opened in December of 1994 with its objective to give its own artistic presence in Athens. The main aim of this gallery is the presentation of young  

    artists with dynamic works, as well as that of older established artists with new work.
    We organize exhibitions of different styles, since we believe in the quality of each work that can derive from diverse artistic styles and forms. A contemporary architectural space,  

    which works extremely well with the three levels that can present more than one artist at the same time. At the top level there is a permanent exhibition space, for engravings,  

    sculptural objects, artistic jewelry and other chosen art objects.
    There are also two special spaces where we stock a big range of art works.
    Most important exhibitions:
    Giorgio de Chirico(sculpture and engraving) Yannis Spyropoulos  Alekos Kontopoulos  Dimitris Mytaras  Dimosthenis Kokkinidis  Kostas Tsoclis  Giorgos Golfinos

 

    Astrolavos piraeus
    Astrolavos piraeus art gallery opened in December of 1986 with its objective to present quality exhibitions of various artistic trends but also exhibitions suitable for an audience like   

    that of Piraeus. Collaborating with established as well as with young not well-known artists, hosted a number of important exhibitions together with educational programs and other  

    artistic events, which contributed to the creation of an audience at Piraeus as well as to the development of the cultural life of the city.
    Except from the exhibition space there is also an art shop with engravings, sculptural objects, artistic jewelry and other chosen art objects.
    There is also a very rich stockroom with art works.
    Most Important Exhibitions:

    Yannis Tsarouhis  Nikos Hatzikyriakos-Gikas  Yannis Gaitis  Alekos Kontopoulos  Aginoras Asteriadis  Konstantinos Grammatopoulos  Giorgos Mavroidis
    Panagiotis Tetsis  Dimosthenis Kokkinidis  Kostas Tsoclis

    Astrolavos artlife
    Astrolavos artlife art gallery opened in January of 2002. Its prime objective is to create a multiform space at the heart of Athens that will cover artistic trends for a broad audience  

    and at the same time to bring the work of art closer to our daily life.
    A pleasant space moulded especially to host at the ground floor a small 'flexible' gallery and a spacious art shop. The basement is a large space where we host a variety of works of   

    art by young and older artists.
    At the ground floor gallery we organize art exhibitions by famous artists, while at the various sections of the art shop there is a variety of small size paintings and other art objects for  

    all tastes and needs. Close to the art shop we often organize more specialized exhibitions with a wide interest. In this space there are also some 'corners' like that of the artistic 

    marriage or that of the art book.
    The first exhibition that took place at Astrolavos artlife was a series of works by Giorgos Zoggolopoulos. This show was followed by a series of exhibitions of rare engravings of  

    famous Greek artists of the Diaspora, sketches and engravings by Theodoros Hios as well as engravings by Stephen Antonakos.
    The following exhibitions were, the exhibition "Hyperrealist Whispers" which consisted of paintings by Nikos Eggonopoulos and photographs by Andreas Empirikos and the exhibition  

    with paintings by Yannis Tsarouhis of his later period.

 

  Participation: art athinar

 

   

    Batagianni Gallery | Athens, Greece

    Ηρακλείτου 3, 10673 Αθήνα

    3 Heraklitou str. 10673 Athens     

    T./F. +30-2103618188

    info@batagiannigallery.com

    www.batagiannigallery.com

 

 Directors: Vasso Batagianni & Eleftheria Tseliou| Υπεύθυνες: Βάσω Μπαταγιάννη & Ελευθερία Τσέλιου

 Participation: art athina

 

 

THE BREEDER | Athens, Greece                                                                                                          

Ιάσωνος 45, 10436 Αθήνα

45, Iasonos St. 10436 Athens   

T./F.  +30-2103317527

gallery@thebreedersystem.com    

www.thebreedersystem.com 

 

Directors: Stathis Panagoulis | Υπεύθυνοι: Στάθης Παναγούλης

                George Vamvakidis                       Γιώργος Βαμβακίδης

                    Nadia Gerazouni                        Νάντια Γεραζούνη

Participation: art athina

 

 

  

   Cheapart | Athens, Greece

   Θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25, 10681 Αθήνα

   Themistokleous St. & 25,  A. Metaxa St. 10681 Athens    

   T./F. +30-210 3817517  

   info@cheapart.gr 

   www.cheapart.gr  

 

   Directors: George & Dimitris Georgakopoulos | Υπεύθυνοι: Γιώργος & Δημήτρης Γεωργακόπουλος

 

   Η cheapart είναι η πιο σύγχρονη οργανωμένη εικαστική κίνηση και η μοναδική context art gallery στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1995. Μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει ένα σημαντικότατο  

   έργο προβολής νέων τάσεων και ιδεών.
   Έχει έρθει σε επαφή με ένα κοινό στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη της τάξης των 75,000 ανθρώπων, πρωτοφανές για τα εικαστικά δεδομένα.
   Έδωσε την δυνατότητα σε 250 και πλέον καλλιτέχνες νεότερους και παλαιότερους να δοκιμάσουν νέες ιδέες και δυνατότητες απέναντι σ' ένα κοινό πλατύ και ταυτόχρονα απαιτητικό  

   όλων των κοινωνικών ομάδων.

   Η cheapart είναι ένας ανοιχτός χώρος εικαστικού πειραματισμού και έρευνας.

   Έτσι λειτούργησε μέχρι σήμερα βάζοντας ένα από τα κύρια θέματα της, την τιμή του έργου τέχνης, προμετωπίδα στην επικοινωνία της. Απο το 1999 έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη  

   ενός πολύ μεγάλου κοινού έχει περάσει στην δεύτερη φάση του σχεδιασμού της μεταθέτοντας το βάρος της επικοινωνίας της στα καθ' αυτά πειραματικά στοιχεία του έργου τέχνης.
   Εκθέσεις όπως Extensions of Man, Fake, Παύση (μοντέλο για την Μπιενάλε της 50ης Βενετίας),Sleep Matters, Αthens-Beijing (Μπιενάλε Σάο Πάολο 2004) καθώς και η παρουσίαση στην 

   ARTATHINA (Η Μηχανή), Ποιός έχει Ιδέα, τι είναι η Ιδέα; Tone Home, σηματοδοτούν αυτήν ακριβώς την φάση.
   Η cheapart είναι κάτι εντελώς καινούριο, εξ'αρχης πειραματικό, και ως εκ τούτου δημιούργησε και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς το αντικείμενο, τον ρόλο και τις προθέσεις της.

   Η cheapart είναι ένας αμιγώς καλλιτεχνικός οργανισμός

   Η μη εμπλοκή της εταιρείας στο θέμα των πωλήσεων των έργων, της δίνει την απόλυτη ελευθερία επιλογής της γενικής κατεύθυνσης και φιλοσοφίας των εκθέσεων καθώς και των  

   καλλιτεχνών που μπορούν με το έργο τους να την στηρίξουν. Το ενδιαφέρον της προκειμένου να δεχθεί καλλιτέχνες και προτάσεις εστιάζεται αποκλειστικά στα ιδιαίτερα εικαστικά   

   στοιχεία που καθιστούν το προτεινόμενο έργο απόλυτα πρωτότυπο όχι μόνο για το Ελλαδικό αλλά και για το διεθνές εν γένει εικαστικό τοπίο

   Η cheapart είναι ανοιχτή σε συνεργασίες

   Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της είναι ταυτόχρονα και μη ανταγωνιστικός. Οι συνεργασίες, που συνήθως για λόγους οικονομικούς είναι ανέφικτες, αποτελούν για την Cheap Art  

   κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας και πρακτικής της.
   Απόλυτα πρωτότυπα έργα, που δικαιολογημένα οι γκαλερί αλλά και άλλοι καλλιτεχνικοί οργανισμοί αδυνατούν να προβάλουν λόγω της υψηλής τους "επικινδυνότητας", η cheapart έχει  

   την δυνατότητα σε συνεργασία με τον εκάστοτε φορέα να τα εντάξει στο πρόγραμμα της. (Άμεσος στόχος της Cheap Art είναι να προσελκύσει κοινές εκθέσεις με καθαρά ερευνητικό  

   χαρακτήρα)
   Η cheapart προσφέρεται σαν τομή όλων των φορέων του εικαστικού χώρου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόμα πλατύτερα απ' ότι μέχρι σήμερα τον τόπο έρευνας και πειραματισμού  

   ολόκληρου του εικαστικού χώρου. Απελευθερώνοντας, εκεί που οι οικονομικές δεσμεύσεις και πιέσεις τείνουν να συνθλίψουν, όλες αυτές τις δυνάμεις που αποτελούν την πηγή της

   εικαστικής έκφρασης.

 

    ΑΝΟΙΞΗ  LABELS' ADDICTS  Η ΜΗΧΑΝΗ

 

   Cheapart is the most organized contemporary artistic movement, and the only context art gallery in Greece. Founded in 1995, it continuously works on promoting new trends and  

   ideas. It has come into contact with a wide public – 75.000 people - in Athens and Thessalonica, and has given the opportunity to more than 400 artists mid career and established   

   Greek and International artists - to communicate new ideas to a broad, demanding public of varied social groups.

   cheapart is an open place for artistic experimenting and research.

   Since its conception one of its main issues - the price of the art work - played an important role in establishing a relation with the public. By 1999 cheapart’s remit had entered a  

   second phase where it began operating as an “open gallery space”, with emphasis on the experimental elements of artwork.
   Cheapart is a completely new experimental concept and for this reason has raised many questions regarding its role and intentions. Shows such as: Extensions of Man, Fake, Pausi   

   (prototype for the 50th Biennale of Venice), Sleep Matters, Athens-Beijing (26A Bienale de Sao Paulo, Brazil) as also the installation presented at ARTATHINA "THE MACHINE", Who

   has any idea, what the Idea Is?, Tone Home, mark the above. The partnership in Vienna Austria since 2007 between the Künstlerhaus, Christian Rupp, Lorenz Seidler, holds the title  

   ARTmART.

   cheapart is exclusively, a cultural organization

   Having no involvement in respect to sales, the organization is free to choose the general direction and philosophy of its exhibitions as well as the artists that will in return support the  

   organization with their work. In order to accommodate artists and proposals, cheapart focuses exclusively on the artistic elements that make the proposed work entirely unique on an  

   international art level.

   Cheapart is open to collaborations

   As a non-profit organization cheapart is not competitive. Its philosophy and practice involves establishing partnerships that are otherwise financially unfeasible. In collaboration with  

   each artist cheapart has the opportunity to integrate to the exhibition program, novel works that other galleries and artistic organizations do not exhibit considering them to be of high  

   risk. (Cheapart's immediate objective is to collaborate and organize exhibitions that involve experimentation and research). Cheapart aims to be a place of research and  

   experimentation for the whole artistic world by unlocking those elements that are the source of artistic expression setting aside financial commitments and considerations.

 

   Participation: art athina

 

 

 εκφραση-γιαννα γραμματοπουλου/ekfrasi-yianna grammatopoulou | Athens, Greece

 Βαλαωρίτου 9α, 10671 Αθήνα

 9a,  Valaoritou St. 10671 Athens

 T. +30-2103607598, F. +30-2103607546

 info@ekfrasi-art.gr

    www.ekfrasi-art.gr      

  

    Director: Yianna Grammatopoulou | Υπεύθυνη: Γιάννα Γραμματοπούλου

    Gallery Assistance: Elina Leventaki & Eleni Bozhori | Επικοινωνία: Ελίνα Λεβεντάκη & Ελένη Μποζόρη

 

    Η αίθουσα τέχνης ‘εκφραση-γιαννα γραμματοπουλου’, ιδρύθηκε το 1983 στην Γλυφάδα. Το 2000 δημιούργησε νέο εκθεσιακό χώρο στην Αθήνα.

    Η δραστηριότητα της χαρακτηρίζεται από την πολλαπλότητα εικαστικών απόψεων που εκφράζονται με το έργο σύγχρονων διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, αλλά και 

    άλλων ποικίλων εκδηλώσεων γενικότερου πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Συγχρόνως παρουσιάζει, προβάλλει και διαδίδει το έργο νέων ταλαντούχων δημιουργών.

 

   

 

    Ekfrasi-yianna grammatopoulou gallery was established in 1983 in Glyfada/Athens. In 2000, a new exhibitional venue was created in Kolonaki, down town Athens.

    The Gallery's activity is characterized by variety of artistic aspects and perspectives which are expressed by the work of distinguished contemporary Greek and foreign artists and   

    through holding numerous cultural events.  Ekfrasi-yianna grammatopoulou also presents, promotes and disseminates the work of young talented artists.

 

    Participation: art athina

 

  

    ELENI KORONEOU GALLERY | Athens, Greece

    Δημοφώντος 30, 11851 Αθήνα

    30 Dimofontos St. 11851 Athens

    T. +30-2103411748

    F. +30-2109244271

    M. +30-6932600376

    info@koroneougallery.com
    alexandra@koroneougallery.com

    www.koroneougallery.com  

 

   Directors: Eleni Koroneou & Alaxandra Ikonomou | Υπεύθυνες: Ελένη Κορωναίου & Αλεξάνδρα Οικονόμου

 

   Eleni Koroneou Gallery was founded in 1988 in Athens by owner Eleni Koroneou and was located for 20 years  on Mitseon 5-7, near Akropolis. Since February 2009 the Gallery  

   moved to a new location and larger exhibition spaces on Dimofontos 30 & Thorikion 7 - a neoclassical building -  in Thission.
   Eleni Koroneou has been a pioneer of the current Art Scene promoting and showing international artists in Greece as supporting emerging Greek artists in the international arena. The  

   diverse practices of the artists include painting, drawing, sculpture and photography.
   In the last few years the Gallery exhibited photographic works by Axel Hütte, Michael Schmidt, Larry Clark, Gregory Crewdson and by Greek artists such as Christina Dimitriadis and   

   Alexandros Georgiou. The Gallery has shown particular attention to painting with shows by well-known and respected contemporary art figures such as Helmut Middendorf, Martin  

   Kippenberger, and Christopher Wool, Charline von Heyl as well as by younger emerging artists, as Michel Majerus, Torben Giehler, Matthew Antezzo and Lila Polenaki.
   Eleni Koroneou organized during the years historical solo shows such as Michael Schmidt’s (1990) with “Waffenruhe”, Martin Kippenberger’s (1993) with “M.O.M.A.S”, and Michel  

   Majerus’ (1998) with “Never Trip Alone…” and important curatorial projects such as the “Supershadows of Understatement” curated by Marin Kippenberger with Christopher Wool, Uli   

   Strothjohann and Katherina Würtle. The gallery artists have exhibited widely in museum and public spaces and have been included in important international exhibitions such as the  

   Venice Biennale, Documenta and Istanbul Biennale.
  
Eleni Koroneou has followed a consistent and demanding program in Greece, with commitment and a sense of responsibility, as until recently there were no public contemporary art  

   spaces in Athens. Along with the other few serious contemporary galleries we took on the role of education and promotion of contemporary art in Greece. After many years of hard  

   work we feel proud to acknowledge our contribution not only to an ever increasing interest from the general public, but also to an increasing number of collectors, who we initially  

   introduced to contemporary art, and have been collaborating with for many years.
   Since 1992 the Gallery has participated in numerous international art fairs, including Artforum Berlin, Art Brussels, Arco Madrid, Art Basel and Art Basel Miami and has also supported   

   the local art fair of Greece Art Athina since its constitution.

 

   Participation: art athina

 

   

   Αίθουσα Τέχνης Εψιλον/ Epsilon Art Gallery | Thessaloniki, Greece

   Αλ. Σβώλου 7, 54622 Θεσσαλονίκη

   7, Al. Svolou St. 54622 Thessaloniki

   T.  +30-2310277784   F.  +30-2310281852

   rozy@otenet.gr

   info@epsilon-art.gr

   www.epsilon-art.gr   

  

   Director: Rozie Zacharaki - Economidou | Υπεύθυνη: Ρόζυ Ζαχαράκη – Οικονομίδου

 

   Η αίθουσα τέχνης ΕΨΙΛΟΝ (Αλ. Σβώλου 7, Θεσσαλονίκη) ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1991, σαν εκθεσιακός χώρος. Φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και μια μόνιμη συλλογή έργων  

   αναγνωρισμένων, σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών.

   Η ονομασία ΕΨΙΛΟΝ επελέγη για όλη τη δυναμική του «Ε» ως σημείου κρυπτικού του απολλώνιου φωτός στους Δελφούς.
   Σήμερα τα δύο επίπεδα της αίθουσας υφίστανται με μία σχετική αυτοτέλεια. Αρχικά υπήρχε μόνο ο κάτω χώρος που φιλοξενούσε χαρακτικά, γλυπτά και ζωγραφικά έργα.
   Η πάροδος όμως του χρόνου και η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η τέχνη δεν είναι προνόμιο λίγων σήμερα πια, οδήγησαν στην ολοκλήρωση της γκαλερί, με την επέκτασή της

   στον επάνω όροφο. Το επάνω επίπεδο αποτελεί το απομονωμένο σταθερό εκθετήριο, το οποίο έχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα περιοδικών εκθέσεων, που λειτουργεί με άποψη  

   συγκροτημένη για κάθε χρόνο.

   Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια - υπεύθυνη της αίθουσας, Ρόζυ Ζαχαράκη - Οικονομίδου, η κατεύθυνση της γκαλερί είναι η προβολή της παραστατικής ζωγραφικής, γεγονός που εκτιμά  

   ιδιαίτερα ο κύκλος των φιλότεχνων πελατών της, που όλο και πιο πολύ επανεκτιμούν την αξία της καθεαυτό ζωγραφικής τέχνης. Επίσης, πιστεύει ότι το πλέγμα των εστιών προβολής

   των εικαστικών εκδηλώσεων έχει διευρυνθεί ικανοποιητικά μέσα από φορείς όπως το Τελλόγλειο, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Δημοτική Πινακοθήκη, το Πολιτιστικό  

   Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κ.α.

   Οι καλλιτέχνες που συνεργάζονται με την ΕΨΙΛΟΝ είναι ευρέως γνωστοί και καταξιωμένοι, εκφράζοντας συνεχώς την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή τους στην αίθουσα, η οποία κάνει

   τις επιλογές της σύμφωνα με την αυθεντικότητα των ιδεών, την πρωτοτυπία και την ποιοτική εργασία τους.

 

 

 

   

   Η Γκαλερί της Ερσης/Ersi’s Gallery | Athens, Greece

   Κλεομένους 4, Κολωνάκι, 10675 Αθήνα

   4, Kleomenous St.  10675 Athens

   T. +30-2107220231, F. +30-2107293307

   galersi@otenet.gr

   www.ersi.gr  

 

   Director: Elsa Aidini | Υπεύθυνη: Έλσα Αϊδίνη

 

   Η Γκαλερί Έρση ιδρύθηκε το 1985.
   Η πρώτη μορφή της αίθουσας ήταν έργα σύγχρονων ζωγράφων μαζί με πώληση παλαιών αντικειμένων.
   Μετά την επέκταση η γκαλερί ειδικεύτηκε σε εκθέσεις ατομικές σύγχρονων Ελλήνων ζωγράφων και ομαδικές θεματικές με ιστορικές αναδρομές σε ζωγράφους του 19ου και 20ου αιώνα.
   Εκθέσεις γλυπτικής, χαρακτικής και αντικείμενων τέχνης.
   Η Γκαλερί Έρση διατηρεί dêpot ελλήνων και ξένων ζωγράφων.

 

  

 

    Participation: art athina

 

  

   ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ/IKASTIKOS KIKLOS | Athens, Greece

   Χαριλάου Τρικούπη 121, 11473 Αθήνα

   121, Harilaou Trkoupi St. 11473 Athens

   T. +30-2103300136,  F. +30-2103300882

  

   Καρνεάδου 20, 10675 Αθήνα

   20, Karneadou St. 10675 Athens

   T. & F.  +30-2107291642

 

   Πολυτεχνείου 1, 10433 Αθήνα

   1, Politehniou St. 10433 Athens

   T. +30-2105225257,  F. +30-2105232496

   info@ikastikos-kiklos.gr

   www.ikastikos-kiklos.gr

 

   Director: Fanis Siantis   Contact: Yiannis Liakos  | Υπεύθυνος: Φάνης Σιαντής   Επικοινωνία: Γιάννης Λιάκος

 

   Ο Εικαστικός Κύκλος ξεκίνησε το 1982 με σκοπό τη διάδοση της ελληνικής τέχνης στο ευρύ κοινό, μέσα από την καθιέρωση της μεταξοτυπίας. Με τη συνεργασία γνωστών Ελλήνων  

   καλλιτεχνών κατάφερε να εδραιώσει, τόσο τη μεταξοτυπία, όσο και τις άλλες μορφές πολλαπλού στην τέχνη, όπως τη λιθογραφία, τη χαλκογραφία, την ξυλογραφία και τη  

   μικρογλυπτική.
   Δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ποιότητα και την αξιοπιστία, δημιουργήσαμε σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς και για περισσότερα από 25  

   χρόνια, στηρίζουμε και προωθούμε τις πιο σημαντικές τάσεις στο χώρο των εικαστικών τεχνών.
   Μετά την υλοποίηση ενός από τα βασικά μας σχέδια , τη δημιουργία, ενός μοντέρνου χώρου σύγχρονων προδιαγραφών στη Χαριλάου Τρικούπη 121, ικανού να φιλοξενήσει μεγάλες  

   εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής και ταυτόχρονα τη μόνιμη συλλογή μας, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα.
   Επιθυμώντας να ικανοποιήσουμε το φιλότεχνο κοινό, δημιουργήσαμε ένα χώρο, στην οδό Καρνεάδου 20 στο Κολωνάκι.
   Ο Εικαστικός Κύκλος θα συνεχίσει να προβάλλει την καλλιτεχνική δημιουργία και να σας ενημερώνει μέσα από το χώρο του και την ιστοσελίδα του.

 

      

 

   Participation: art athina

 

  

   K-art | Athens, Greece

   Σίνα 54, 10672 Αθήνα

   54, Sina St. 10672 Athens

   T.& F. +30-2114013877

   info@k-art.gr

   www.k-art.gr

 

   Director: Maria Christofis  Contact:Christos Christofis | Υπεύθυνη: Μαρία Χριστοφή  Επικοινωνία: Χρίστος Χριστοφής

 

   Η αίθουσα τέχνης K-art ιδρύθηκε το 2007 από την Μαρία Χριστοφή με σκοπό την προβολή και προώθηση του έργου κυρίως νέων Ελλήνων καλλιτεχνών.

   Συμμετέχει κάθε χρόνο στη Διεθνή Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης, Art-Athina.

 

   K-art gallery was founded in 2007 by Maria Christofi. It is located in the centre of Athens (Kolonaki district) and its aim is to exhibit and promote mainly the work of young Greek    

   artists. The gallery participates annualy at Art-Athina, the International Contemporary Art Fair of Athens.

 

    Participation: art athina

 

   

 Kalfayan Galleries | Athens & Thessaloniki, Greece

 

 Kalfayan Galleries/Athens 

 Χάρητος  11, Κολωνάκι, 10675 Αθήνα

 11, Haritos St. Kolonaki10675 Athens  

 T. +30-2107217679   F. +30-2107217623

 

 Kalfayan Galleries/Thessaloniki  

 Πρ. Κορομηλά 43, 54622 Θεσσαλονίκη

 43, Proxenou Koromila St.  54622 Thessaloniki 546 22 Thessaloniki

 T. +30-2310225523    T. +30-3210231187   F. +30-23102311820 

 info@kalfayangalleries.com     

 www.kalfayangalleries.com  

   

    Directors: Arsen & Roupen Kalfayan | Υπεύθυνοι: Αρσεν & Ρουπέν Καλφαγιάν

 

    Kalfayan Galleries were established in Thessaloniki in 1995 by the brothers Arsen and Roupen Kalfayan. The gallery is committed to dynamically promoting the work of contemporary  

    Greek and foreign artists both in Greece and abroad.  More recently, it has broadened its focus to include an emphasis on photography and artists of the Middle East and Los Angeles.

    In 2000 the gallery expanded by opening a second space in Kolonaki, the lively commercial center of Athens, in its continued efforts to present the work of innovative Greek artists  

    such as Tassos Pavlopoulos, Lampros Psyrrakis, Stratos Kalafatis, Miltos Manetas, Edouard Sacaillan, Anna Maria Tsakali, Apostolos Georgiou, and, among many others, the Greek- 

    born artists Stephen Antonakos, Konstantin Kakanias and Panos Tsagaris who live and work in the United States.

    Since 2003 the gallery has also been actively interested in introducing internationally acclaimed artists to the Greek public.  It has presented the controversial photographic work of  

    Andres Serrano in collaboration with the Film Festival of Thessaloniki and has also shown the work of Syrian-born photographer, Hrair Sarkissian, who has been invited to participate  

    at the 11th International Istanbul Biennial this year. In 2007 the Greek-born artist Konstantin Kakanias, who currently lives and works in Los Angeles, curated “Darling, take

    Fountain”, a group exhibition that included such well established artists as Jeff Burton, David Hockney, Catherine Opie, Ed Ruscha and Pae White. In May 2008 the gallery presented  

    an exhibition  featuring silkscreen prints by Sister Corita from the Sixties and Seventies.

    In 2009 the gallery featured the photographs of Kuwait-Palestinian artist Tarek Al-Ghoussein, whose work was presented at the U.A.E. Pavilion at the Venice Biennale in 2009.  

    Following their commitment in promoting contemporary art and building an international network of collaborations with Greek and foreign galleries as well as art organisations  

    Kalfayan Galleries organised in 2009 the group exhibition, “Mimes”, which featured among other artists Marcel Broodthaers, Florian Pumhösl, Batia Suter and a short film by Danièle 

    Huillet & Jean-Marie Straub. Furthermore, Kalfayan Galleries participated at ReMap2, an international art programme, parallel to the 2nd Athens Biennial, with the group exhibition   

    Treasures of Wisdom (Antonis Donef, Aikaterini Gegisian, Panos Tsagaris and Hrair Sarkissian).

    In 2010 Kalfayan Galleries, in collaboration with the Benaki Museum of Islamic Art, organised an exhibition titled A Voyage through Cavafys Alexandria – Watercolors by Anna  

    Boghiguian. On the occasion of the exhibition Catherine David presented a talk at the Museum.

 

            

 

    Participation: art athina

 

 

  Kaplanon 5 Art Gallery | Athens, Greece

  Καπλανών 5 & Μασσαλίας, Κολωνάκι 10680 Αθήνα

  5 Kaplanon str. & Massalias str. 10680 Athens

  T. +30-2103390946,   F +30-2103390947

  info@kaplanon5.gr

  www.kaplanon5.gr 

 

     Director: Nicky Vlassiotou-Papadaki | Υπεύθυνη: Νίκη Bλασσιώτου Παπαδάκη

 

     Η Αίθουσα Τέχνης "Καπλανών 5" ιδρύθηκε το έτος 2007.

     Κύριος στόχος της Αίθουσας είναι η προβολή του έργου σύγχρονων, καταξιωμένων δημιουργών, ελλήνων και ξένων.

     Η εκθεσιακή της δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό και την ποικιλομορφία, τόσο των απόψεων που παρουσιάζει, όσο και των μέσων με τα οποία αυτές εκφράζονται.

     Η Γλυπτική κατέχει εξέχουσα θέση στο ετήσιο εικαστικό πρόγραμμά μας, το οποίο διακρίνεται για την ποικιλία και την πρωτοτυπία των επιλογών.

     Εξίσου σημαντική είναι η ανάδειξη, προβολή και διάδοση του έργου των νέων καλλιτεχνών.

     Για τον σκοπό αυτόν η Αίθουσα έχει καθιερώσει την Ενότητα "Το Καλοκαίρι των Νέων Καλλιτεχνών". Πρόκειται για μια ομαδική έκθεση, που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο, όπου   

     παρουσιάζεται το έργο νέων, πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών, μέσω της οποίας τους παρέχεται η δυνατότητα να έλθουν σε ουσιαστική επαφή με το φιλότεχνο κοινό.

     Παράλληλα, η Αίθουσα παράγει και υποστηρίζει αξιόλογες δραστηριότητες γενικού πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

     Η ιδέα και οι σκέψεις που κρύβονται πίσω από την εικόνα είναι μια προνομιακή σχέση με τον καλλιτέχνη και το έργο του, που πρέπει να την διεκδικήσουμε.

     Για να ανακαλύψουμε, λοιπόν, ένα διαφορετικό κόσμο που κρύβεται στη γλυπτική, στη ζωγραφική, στη φωτογραφία, στη χαρακτική... για να διακρίνουμε τους συμβολισμούς μέσα από  

     τις υποδείξεις και τις σημασίες των εικόνων, ελάτε να συζητήσουμε και να στοχαστούμε πέρα από το προφανές.

 

    

 

    “Kaplanon 5" art gallery was founded in 2007.

    The gallery’s main objective is to promote the work of renowned contemporary artists, Greek and foreign.

    The gallery’s exhibition activity is characterized by pluralism and diversity, both of the views presented and the means by which they are expressed.
    Sculpture holds a prominent place in our annual artistic program, which is known for its variety and originality of selections.

    Equally important is the promotion and dissemination of the work of young artists. To this end, the gallery has established the section "The Summer of Young Artists". This is a group   

    exhibition, held every June, that presents the work of young, emerging artists, through which they are given the opportunity to come into substantial contact with the art-loving public.

    Furthermore, the gallery promotes and supports significant cultural activities of general interest.

    The idea and thoughts behind this image is a privileged relationship with the artist and his work that has to be claimed.

    So, in order to discover a different world concealed in sculpture, painting, photography, printmaking, in order to discern the symbolisms through the suggestions and meanings of  

    images, you are invited to come talk and think beyond the obvious.

 

  Participation: art athina  

 

  Loraini Alimantiri GazonrougeLORAINI ALIMANTIRI GAZONROUGE

  Loraini Alimantiri / Gazonrouge | Athens, Greece

  Κυκλάδων 8, 11361 Αθήνα

  8, Kykladon St. 11361 Athens  

  T. +30-2108837909,   F +30-2108837909 

  info@gazonrouge.com

  www.gazonrouge.com    

 

    Director: Loraini Alimantiri | Υπεύθυνη: Λοραίνη Αλιμαντίρη

 Participation: art athina  

 

MARY ALEXIOU Athens Art Space | Athens, Greece

Στρατιωτικού Συνδέσμου 23 & Δημοκρίτου, 10673 Κολωνάκι, Αθήνα

23, Stratiotikou Sindesmou & Dimokritou St. 10673 Kolonaki, Athens

T. & F. +30-2103608105

alexiouart@maryalexiouart.gr

www.maryalexiou.gr

 

Director: Mary Alexiou | Υπεύθυνη: Μαίρη Αλεξίου

   

 

  

   MEDUSA  ART GALLERY | Athens, Greece

   Ξενοκράτους 7, Κολωνάκι, 10675 Αθήνα

   7, Xenokratous St. Kolonaki, 10675 Athens 

   T. +30-2107244552   F. +30-2107223605

   medusa7@otenet.gr

   www.medusaartgallery.com   

  

   Director: Maria Demetriades | Υπεύθυνη: Μαρία Δημητριάδη

 

   THIRTY YEARS MEDUSA ART GALLERY

  

   Medusa Art Gallery was started by Maria Demetriades in 1979.At a time when the avant-garde expression in art was only acceptable to a small number of people, Medusa presented    

   environments, performances, video, photography as well as exhibitions of painting and sculpture.Form the beginning to this day, the policy of Medusa Art Gallery has been based on  

   the 'discovery' and promotion of young artists, who take up most of the annual exhibition programme, in parallel with the presentation of the work of internationally acclaimed artists  

   such as Takis, Mario Prassinos, Alexis Akrithakis, Harold Stevenson and Robert Matta, featuring unpublished creations and new approaches to their artistic work.Medusa has presented  

   the first solo exhibitions of the artists Nakis Tastsioglou, Anton, Yorgos Rorris, Marianna Strapatsaki, Maria Grigoriadi, Eleni Zouni, Lina Bebi, Annita Xanthou, Panayotis Linardakis, and  

   others.A new venue for alternative actions was opened in 1992 with the aim of enabling artists to present in situ environments, space art and installations and thus encouraging an  

   experimental approach to contemporary art.During its four years of operation till 1996, this venue on 21 Xenokratous Street hosted some noteworthy activities which helped to turn

   the public's attention towards the advanced artistic production in Greece.In recent years the gallery has focused its interest and a major part of its activities on the promotion of Greek  

   artists on the international scene, through collaborations with art galleries in other countries as well as with the organisers of major international exhibitions.

      

   Participation: art athina

 

  

  MIHALARIAS ART | Athens, Greece

   Λεωφ. Κηφισίας 260 & Δηλιγιάννη, 14562 Κηφισιά

   260, Kifissias Ave. & Diligianni St., 14562 Kifissia/Athens

   T. +30-2106234320  F. +30-2106230928

   art@mihalarias.gr

   www.mihalarias.gr

 

  

   ART CITY MIHALARIAS | Malakassa/Athens, Greece

   37ο -38ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, 19011 Μαλακάσα

   37th -38th Klm. National road Athens-Lamia,  19011 Malakassa/Athens

   T. +30-2295098222

   

   Director: Stavros Mihalarias    Contact: Urania Panoutsou  |  Υπεύθυνος: Σταύρος Μιχαλαριάς   Επικοινωνία: Ουρανία Πανούτσου

 

   Η MIHALARIAS ART στην Κηφισιά εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2005. Ο Σταύρος Μιχαλαριάς, με την πολύχρονη πείρα στη δημιουργία χώρων τέχνης,όπως τα νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας  

   και το μοντέρνο ART CITY, ανακαίνισε το διατηρητέο κτίριο της οδού Κηφισίας και Δηληγιάννη με σκοπό να στεγάσει έναν πολύπλευρο χώρο τέχνης.
   Το κτίριο αυτό κτισμένο στις αρχές του 20ου αιώνα αποτελεί ένα κόσμημα στο κέντρο της Κηφισιάς με περιβάλλοντα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για υπαίθρια έκθεση γλυπτικής. Στις   

   αίθουσές του παρουσιάζονται στη μόνιμη έκθεση πίνακες και γλυπτά ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών του 19ου και 20ου αιώνα, αρχαία, εικόνες και αντικείμενα τέχνης. Παράλληλα με  

   τη μόνιμη έκθεση, το κτίριο φιλοξενεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, ειδικές θεματικές παρουσιάσεις καθώς και εκθέσεις σε συνεργασία με   

   οίκους του εξωτερικού.
   Σε ειδικό όροφο λειτουργεί art shop με καλλιτεχνικά δώρα, σχέδια, χαρακτικά, πολλαπλά, μικρογλυπτά και άλλα.

 

   ART CITY MIHALARIAS

   Δημιουργία του γνωστού συντηρητή και εμπόρου έργων τέχνης Σταύρου Μιχαλαριά, το ART CITY αποτελεί μια καινοτομία τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Πρόκειται για ένα  

   μουσείο τέχνης όπου όλα τα έργα πωλούνται.
   Η ανάγκη για αποκέντρωση, για επαφή με την φύση, για μεγάλους και άνετους χώρους που καλύπτουν και παρουσιάζουν πολλούς τομείς, οδήγησαν στην δημιουργία αυτού του  

   αυτόνομου μικρόκοσμου, μίας πόλης της Τέχνης, κοντά στην Αθήνα.

   Το κτίριο του ART CITY ανακαινίσθηκε και διαμορφώθηκε ειδικά, με σχέδια και επίβλεψη του Σταύρου Μιχαλαριά έτσι ώστε να στεγάσει πολλαπλές δραστηριότητες στους άπλετους  

   εσωτερικούς του χώρους, καθώς και στην έκταση των 25 στρεμμάτων που το περιβάλλει.

   Η κύρια δραστηριότητα του ART CITY είναι η έκθεση προς πώληση έργων τέχνης τα οποία εκτίθενται μόνιμα στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσές του.
   Τα έργα αυτά, ελληνικής και παγκόσμιας προέλευσης είναι επιλεγμένα με κριτήριο την ποιότητα, αυθεντικότητα, καλλιτεχνική και εμπορική τους αξία και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα  

   είδους και τιμών.
   Ο τρόπος παρουσίασης και έκθεσής τους αποτελείται από σύνολα και συνθέσεις που συνδυάζουν διαφορετικά είδη και αντικείμενα μαζί έτσι ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια ιδιαίτερη  

   και οικεία σχέση με την τέχνη.
   Κάθε έργο τέχνης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό αυθεντικότητας καθώς και σχετικό υλικό τεκμηρίωσης.

   Ο επισκέπτης μπορεί να αποκτήσει ένα έργο τέχνης σε τιμές που καλύπτουν όλες τις δυνατότητες. Παράλληλα, μπορεί να δεί μόνιμες ή περιοδικές εκθέσεις της ελληνικής και διεθνούς  

   τέχνης, τις σύγχρονες τάσεις στην τέχνη τόσο από γνωστούς όσο και από νέους καλλιτέχνες, να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση γενικού ενδιαφέροντος στο συνεδριακό χώρο, να  

   ενημερωθεί σχετικά με την Τέχνη στην Βιβλιοθήκη και το διαδίκτυο, να δει από κοντά τις τεχνικές της συντήρησης και της χαρακτικής μέσα από τα εργαστήρια, να συμμετέχει σε  

   εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, να επισκεφθεί την υπαίθρια έκθεση γλυπτικής και το ART Market, όπως επίσης και το Café.

 

   

 

    The Art Gallery MIHALARIAS ART opened officially in Kifissia in May 2005. Stavros Mihalarias, experienced in the establishment of art centers like the neo-classical houses in Athens   

    and the contemporary Art City in Malakasa, renovated the listed building on Kifissias Avenue & Diligianni with the aim to create a multifaced art gallery.
    Built in the beginning of the 20th century, this building is a jewel in the center of Kifissia with an outside area specially developed to host exhibitions of sculpture.Paintings & sculpture  

    of Greek & international artists of the 19th & 20th century, antiquities, icons and many works of art are permanently exhibited in its rooms. Periodical shows and exhibitions in  

    collaboration with international galleries are organized at the same time.
    In a special floor there is an art shop which offers a large selection of prints, lithographs, small sculptures, multiples and art gifts.

 

    ART CITY MIHALARIAS

    Art City is an important and spacious Art Center. Created by the known fine art restorer and dealer Stavros Mihalarias, this center is an innovative concept for the Greek as well as   

    the international art scene, it is like a museum where all works of art are for sale.
    The need towards alternative locations, towards the contact with nature as well as the concept of large unlimited spaces that can offer and combine many art fields and activities, led  

    to the creation of this independent microcosm, a city of art, close to Athens.

    The spacious building of the Art City, surrounded by a land of 25,000 sq.m was restored and specially transformed to house its multiple activities, according to the designs and  

    supervision of Stavros Mihalarias.

    The exhibition and sale of works of art is the focus of the Art City. These works of art are permanently exhibited in specially designed premises.
    They are of both local and international origin and their selection is based on quality, authenticity, artistic and commercial value, covering a wide field of styles and prices.
    The way these works of art are presented and exhibited, that is combining different styles, forms and periods, offer the visitor the opportunity to view art in a more familiar and  

    particular way.
    A certificate of authenticity and relevant documentation accompanies all works of art.

    By creating a microcosm of art, the Art City aims at introducing and presenting to the wide art loving public many forms of art with a simple, direct and total concept.
    The visitor can in the same time, purchase a work of art by choosing from a wide range of styles as well as prices, can visit the permanent or temporary exhibitions of Greek and  

    international art, can observe the current trends in contemporary art, can visit a special exhibition from abroad, can participate in an event at the conference center, can get informed  

    on art and the art market in the library, can visit the fine art restoration and print studios and  discover the techniques of art, can participate in various cultural and educational  

    activities, can visit the sculpture gardens and the Art Market as well as finally rest at the cafe.

 

   Participation: art athina

 

   ΠεριΤεχνών

   Περιτεχνών/PeriTechnon | Athens, Greece

   Νικαίας 10, Πλ. Βικτωρίας 10434 Αθήνα

   10, Nikeas St.  Victoria Sq., 10434 Athens

   T. +30-2108239465   F. +30-2108820655

   Karteris@hotmail.com   

 

   Director: Olga Karteri | Υπεύθυνη: Όλγα Καρτέρη

   Participation: art athina

 

     

    Qbox | Athens, Greece

    Αρμοδίου 10, 1ος όροφος, Βαρβάκειος Αγορά 10552 Αθήνα

    10 Armodiou St. 1st floor, Varvakios Agora 10552 Athens

    T. +30-2111199991   F. +30-2111199992

    info@qbox.gr
    www.qbox.gr

    

    

    Director: Myrtia Nikolakopoulou | Υπεύθυνη: Μυρτιά Νικολακοπούλου

 

    Qbox Gallery was founded in 2005 and is a curatorial dealership whose intention is to strengthen local ties and to promote contemporary artists on an international level. Its premises   

    in the heart of Athens (in the Central Food Market) function as a platform for young and emerging artists and curators. In the summer of 2007, the gallery inaugurated the Qbox  

    Residency Program on the island of Kea, which is tailored to artists as well as to art critics and curators. The gallery offers room and board, a studio and a solo exhibition at Qbox  

    gallery in Athens at the culmination of the residency.

 

   

 

    Participation: art athina

 

 

   Skoufa Gallery | Athens, Greece

   Σκουφά 4, 10673 Αθήνα

   4, Skoufa str. 10673 Athens

   T. +30-2103643025   F. +30-2103603541

   info@skoufagallery.gr

   www.skoufagallery.gr 

 

   Director: Εleni Kalliga | Υπεύθυνη: Ελένη Καλλιγά

 

   Η Γκαλερί Σκουφά λειτουργεί από το 1981 παρουσιάζοντας σύγχρονη ελληνική ζωγραφική.

   Ξεκινώντας με τους καλλιτέχνες της γενιάς του '30, σημαντικούς, καθιερωμένους, περνά στις επόμενες γενεές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

   Από το 2000 λειτουργεί και ο καινούργιος της χώρος στον 1º όροφο με προτάσεις επιλεγμένων αντικειμένων τέχνης και εκθέσεις νέων πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών που  

   παρουσιάζουν τις καινούργιες απόψεις στη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, τις κατασκευές, τα κεραμικά κα.

   Στόχος της Γκαλερί Σκουφά είναι να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τον πολυμορφικό χαρακτήρα της τέχνης της σύγχρονης εποχής.

 

  

 

   Skoufa Gallery opened in 1981 exhibiting works by contemporary Greek artists.

   Host of historically significant, contemporary artists of the 1930ʼs, the gallery aims to introduce the then-emerging generation of Greek artists. In 2000 the gallery opened its   

   additional space on the first floor of the building to feature a selection of fine art pieces and exhibitions primarily by emerging artists who demonstrate innovative ideas in painting,  

   sculpture, works on paper, design objects, and ceramics.

   Skoufa Gallery is committed to promoting the polymorphic character of art in the contemporary age.

 

   Participation: art athina

 

  

   TinT | Thessaloniki, Greece

   Χρυσοστόμου Σμύρνης 13, 54622 Θεσσαλονίκη

   13, Chrys. Smyrnis St.  54622  Thessaloniki
   T. +30-2310235689,  T./F. +30-2310220191
  
info@tintgallery.gr

   tint@otenet.gr

   www.tintgallery.gr 

 

   Director: Machi Pesmatzoglou | Υπεύθυνη: Μάχη Πεσματζόγλου

 

   Η γκαλερί TinT λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση και επωνυμία από το 2002 με στόχο την προβολή και την παρουσίαση των τάσεων της σύγχρονης τέχνης και την προώθηση νέων κυρίως  

   καλλιτεχνών και επιμελητών.
   Στο χώρο της γκαλερί πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση 6-10 εκδηλώσεις, εκθέσεις, performances, περιβάλλοντα, προβολές φιλμ, σεμινάρια, διαλέξεις, ξεναγήσεις, ανοιχτές

   συζητήσεις και εκδόσεις που προωθούν τη γενίκευση του διαλόγου και τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς της σύγχρονης τέχνης.
   Το 2004 εγκαινιάστηκε μέσα στη γκαλερί το Project room, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, με το σκεπτικό να δίνεται η δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες να πειραματιστούν με in situ  

   εγκαταστάσεις, προσκαλώντας τους να λειτουργήσουν σε ένα μη κερδοσκοπικό, πειραματικό πλαίσιο.
   Από το 2006, παράλληλα με τις ομαδικές εκθέσεις που επιμελούνται ανεξάρτητοι επιμελητές, η γκαλερί απευθύνθηκε σε ομάδες εικαστικών που δρουν αυτόνομα, με αποτέλεσμα μια

   σειρά εκθέσεων εξαιρετικού ενδιαφέροντος.

 

   

 

   TinT gallery has, since 2002, been under a new name and management with the aim of promoting and presenting trends in contemporary art.
   The gallery hosts between six and ten events each year, including exhibitions, performances, installations, film projections, seminars, lectures, guided tours and public discussions.

   The gallery also publishes catalogues and pamphlets in order to promote dialogue and collaboration amongst the various disciplines in contemporary creation.
   In 2004, TinT gallery launched the Project room, a specially designated exhibition space within the gallery, where young artists are given the opportunity to experiment with in situ  

   installations, within a non-profit gallery setting.
   Since 2006, the gallery organizes regularly group exhibitions undertaken by young independent curators and accommodates autonomous teams of artists.

 

   Participation: art athina

 

TITANIUM  

 YIAYIANNOS  GALLERY

TITANIUM | Athens, Greece

Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 11635 Αθήνα

44,  Vas. Konstantinou St.  11635 Athens 

T. +30-2107297644    F. +30-2107251063

info@titaniumartgallery.com 

www.titaniumartgallery.com   

  

   Director: Aristides Yiayiannos | Υπεύθυνος: Αριστείδης Γιαγιάννος

 

   Η Titanium Yiayiannos Gallery, από την ίδρυσή της, το 1987, με μια συνεχή παρουσία στη σύγχρονη τέχνη, αντιπροσωπεύει και αναδεικνύει το όραμα πολλών καλλιτεχνών.
   Στη πολυετή καλλιτεχνική δράση της καταγράφονται πάνω από τριακόσιες ατομικές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, καθώς και πλήθος θεματικών ομαδικών εκθέσεων με τη  

   συνεργασία θεωρητικών και κριτικών της τέχνης, ιδιωτικών και δημόσιων μουσείων. Με τους συνεργάτες της, καλλιτέχνες και θεωρητικούς, έχει συμμετάσχει σε όλες σχεδόν τις διεθνείς  

   foires, όπως ARCO, ESTAMPA, ART ATHINA, LINEART, TOKYO ART EXPO, ARTE SUR, EUROPART κ.λ.π. Συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς χώρους τέχνης για την ανταλλαγή καλλιτεχνών,  

   συνδιοργανώνοντας παράλληλες εκθέσεις, με μουσεία, διάφορα άλλα ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές.
   Το όραμα της Titanium Yiayiannos Gallery είναι να συνεχίσει να καθρεφτίζει τη σύγχρονη εικαστική πραγματικότητα, με ότι αυτή περιλαμβάνει. Σε μία εποχή πλουραλισμού και  

   πολυφωνίας, η γκαλερί δίνει σε νέους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδέες τους και στο κοινό την ευκαιρία να γευθεί και να απολαύσει τον πλούτο και το εύρος αυτών  

   των ιδεών.
   Η Titanium Yiayiannos Gallery βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου στον αριθμό 44, στον άξονα μεταξύ της Εθνικής Πινακοθήκης και του Καλλιμάρμαρου  

   Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ερευνών και σχεδόν απέναντι από το Εθνικό Ωδείο, πλησίον μετρό (στάση Ευαγγελισμός).

   Click on the image to go back to the profile page  Click on the image to go back to the profile page

 

   Since its inception, in 1987, the Titanium Yiayiannos Gallery, has maintained a continuous presence in the area of contemporary art, representing and radiating the vision of artists.   

   Over three hundred solo exhibitions of Greek and foreign artists, have been presented at the gallery as well as numerous group shows. The gallery has collaborated and co-organized  

   exhibitions with museums and foreign galleries and actively participates in international art fairs including ARCO, ESTAMPA, ART ATHINA, LINEART, TOKYO ART EXPO, ARTE SUR,  

   EUROPART.
   Our scope is to continue to express artistic reality, and anything it reflects. In these times of vibrant pluralism and polyphony, the Titanium Yiayiannos Gallery provides young artists  

   the opportunity to develop their ideas and the audience the opportunity to experience and appreciate the value and depth of these ideas.
   The Titanium Yiayiannos Gallery is situated in Athens on Vas. Konstantinou Avenue #44, on an axis between the National Gallery of Art and the Kalimarmaron Panathenaic Stadium  

   (home to the first Olympic Games in 1896). The gallery is adjacent to the National Research Center of Greece and diagonally across the National Conservatory, all within walking  

   distance from the Evangelismos Metro Station.

  

   Participation: art athina

 

TSATSIS PROJECTS/ARTFORUM | Thessaloniki, Greece
   Τσιμισκή 111 & 113, 54624 Θεσσαλονίκη

111 & 113 Tsimiski str.  54624 Thessaloniki  

T. +30-2310257552  

tsatsis@artforum.gr  

www.artforum.gr   

  

   Directors: Pantelis & Eva Tsatsis | Υπεύθυνοι: Παντελής & Εύα Τσάτση

   Participation: art athina

 

 

 Vamiali’s | Athens, Greece

 Σάμου 1, 10438 Αθήνα

 1, Samou St. 10438 Athens

    T./F. +30- 2105228968

    info@vamiali.net     

    www.vamiali.net

 

 Director: Sofia Vamiali | Υπεύθυνη: Σοφία Βάμιαλη


    
Vamiali's gallery was founded on January 2004. It is located in a four storey newly renovated and expanded building in central Athens and was the first contemporary art gallery in  

  Metaxourgio district. It's programme includes solo and group exhibitions of contemporary international artists. 


   

 

 Participation: art athina

 

 zina athanassiadou gallery

     modern and contemporary art

 zina athanassiadou gallery | Thessaloniki, Greece

 Π.Π.Γερμανού 5, 54622 Θεσσαλονίκη

 5, P.P. Germanou St.  54622 Thessaloniki 

 T. +30-2310275985    F.  +30-2310233093    

 info@zinaathanassiadou.com

 www.zinaathanassiadou.com       

   

    Directors: Zina & Marina Athanassiadou | Υπεύθυνες: Ζίνα & Μαρίνα Αθανασιάδου

 

    Η γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου ιδρύθηκε το 1983.

    Έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αναδρομικές εκθέσεις πρωτοπόρων Ελλήνων καλλιτεχνών της γενιάς του ’60, όπως του Νίκου Κεσσανλή, του Βλάση Κανιάρη και του Δανιήλ.

    Μόνιμοι συνεργάτες της γκαλερί είναι οι: Αλέξανδρος Αβρανάς, Γιάννης Αδαμάκος, Δημήτρης Αληθεινός, Αλέξης Αυλάμης, Κωστής Βελώνης, Απόστολος Γεωργίου, Γιώργος Γκολφίνος,    

    Νίκος Γουλής, Γιώργος Γυπαράκης, Δανιήλ, Γεωργία Δαμοπούλου, Ράνια Εμμανουηλίδου,  Λίνα Θεοδώρου, Μαριάννα Ιγνατάκη, Βλάσης Κανιάρης, Νίκος Κεσσανλής, Τέτα Μακρή, Βένια  

    Μπεχράκη, Νίκος Ναυρίδης,  Μαρία Παπαδημητρίου, Νίκος Παπαδόπουλος, Στέργιος Στάμος, Σωκράτης Σωκράτους, Δημήτρης Τζαμουράνης, Θανάσης Τότσικας, Έφη Χαλυβοπούλου,  

    Αλέξανδρος Ψυχούλης κ.α.  Τα τελευταία χρόνια προωθεί νέους καλλιτέχνες και έχει συνεργαστεί με τις Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

    Η γκαλερί ανήκει στον Π.Σ.Α.Τ.(Πανελλήνιο Σύλλογο Αιθουσών Τέχνης) και συμμετέχει κάθε χρόνο στη foire της Αθήνας. Επίσης έχει συμμετάσχει στη MiArt του Μιλάνου το 2000 και  

    στην ARCO της Μαδρίτης το 2004.

 

    Zina Athanassiadou gallery was established in 1983. The gallery has organized many important retrospective exhibitions of the Greek pioneers artists of the 1960 and 1970  

    generation, like Nikos Kessanlis, Vlassis Caniaris and Danil.

    The gallery represents in a regular basis the artists: Yannis Adamakos, Dimitris Alithinos, Alexis Avlamis, Alexandros Avranas, Venia Bechrakis, Vlassis Caniaris, Danil, Georgia  

    Damopoulou, Rania Emmanouilidou, Apostolos Georgiou, Yiorgos Golfinos, Nikos Goulis,  Giorgos Gyparakis, Efi Halivopoulou, Marianna Ignataki, Nikos Kessanlis, Afroditi Liti, Teta

    Makri, Anna Maneta, Kiriakos Mortarakos, Nikos Navridis, Nikos Papadopoulos, Lina Theodorou, Maria Papadimitriou, Alexandros Psychoulis, Socratis Socratous, Stergios Stamos,

    Dimitris Tzamouranis, Kostis Velonis among others. In recent years, the gallery also promotes young artists and collaborates with the schools of Fine Arts of Athens and Thessaloniki.  

    The gallery is a member of the Art Galleries Hellenic Association and takes part to the ART ATHINA FAIR in Athens. It has participated at the MiART in Milan in 2000 and at the ARCO

    in Madrid in 2004 where Greece was the honorable country.

 

    Participation: art athina

 

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης, ΠΣΑΤ © Hellenic Art Galleries Association

designVK&SLteam